Referens > Konvertera filer från FileMaker Pro 11 Advanced, FileMaker Pro 11 och tidigare
 

Konvertera filer från FileMaker Pro 11 Advanced, FileMaker Pro 11 och tidigare

Filer som skapats av den aktuella FileMaker Pro Advanced-versionen och alla versioner sedan FileMaker Pro 12 är i samma filformat och har filändelsen .fmp12. Filer i det här formatet behöver inte konverteras och kan öppnas i den aktuella FileMaker Pro Advanced-versionen.

Du måste dock konvertera filer som skapats i FileMaker Pro 11 Advanced och FileMaker Pro 11 eller i tidigare versioner till FileMaker Pro 12-formatet för att de ska kunna användas i den aktuella FileMaker Pro Advanced-versionen.

Du kan konvertera en enda fil eller flera filer samtidigt. Mer information finns i Konvertera enskilda eller flera filer.

Tänk på följande när du konverterar filer:

FileMaker Pro Advanced skapar en konverteringsloggfil som ger överblick av konverteringsstatusen och eventuella problem som kan ha uppstått under konverteringsprocessen.

Du kan endast konvertera filer som skapats i FileMaker Pro Advanced eller FileMaker Pro version 7.x, 8.x, 9.x, 10.x eller 11.x till FileMaker Pro 12-formatet. Efter konvertering är filerna bara kompatibla med FileMaker Pro 12, FileMaker Pro 12 Advanced och senare versioner som stöds. Inga ändringar görs av innehållet i den ursprungliga filen, som fortfarande kan öppnas i den version som filerna skapades i.

Manuella korrigeringar kan vara nödvändiga. Du kanske måste korrigera eller återskapa poster i den konverterade filen som inte konverterades på rätt sätt. Ibland kan det bli nödvändigt att korrigera poster i originalfilen och sedan konvertera filen igen. När du har konverterat en fil bör du granska konverteringsloggfilen för att se om det finns poster som behöver korrigeras.

Du bör testa den konverterade filen. Konverteringsloggfilen kanske inte visar alla poster som behöver korrigeras. Innan du börjar använda en konverterad fil bör du testa den noggrant så att du vet att allt har konverterats ordentligt. Kontrollera t.ex. att alla scripts fungerar som de ska och att konton och behörighetsuppsättningar ger nödvändig filsäkerhet.

Konverterade filer kan vara större än originalfilerna. En del av konverteringsprocessen gör att filstorleken ökar. Ökningen är vanligtvis inte är särskilt stor och den varierar för olika filer.

Följ dessa allmänna steg när du konverterar filer:

1. Konvertera databasfilen.

2. Granska konverteringsloggfilen.

3. Testa den konverterade databasen.

4. Använd den konverterade filen eller de konverterade filerna.

Mer information om hur du konverterar databaser finns i FileMaker Knowledge Base.

Kommentarer 

Länkar till ögonblicksbilder kan inte konverteras. Du måste konvertera databasen där posterna hämtats och sedan skapa om länken till en ögonblicksbilden.