Spara, importera och exportera data > Konvertera en datafil till en ny FileMaker Pro Advanced-fil
 

Konvertera en datafil till en ny FileMaker Pro Advanced-fil

Du kan konvertera en datafil från ett annat program till en ny FileMaker Pro Advanced-fil. FileMaker Pro Advanced importerar informationen och skapar en ny FileMaker Pro Advanced-fil. Den konverterade filen innehåller:

Informationen från filen eller källan som du konverterar.

Två layouter för att visa information: en Standard-layout och en Listvy-layout.

Konverterade fältnamn om det finns sådana i filen eller källan som du konverterar. I annat fall är fältnamn som används allmänna (f1, f2, f3 osv.). (Fältnamn konverteras från Microsoft Excel-, FileMaker Pro-, DBF-, merge-, ODBC- och XML-format.)

Konverterade fälttyper (text, numeriskt, datum osv) om det finns sådana i filen eller källan som du konverterar. I annat fall är alla fält textfält. (Fälttyper konverteras från FileMaker Pro-, Microsoft Excel-, ODBC-, DBF- och XML-format.)

Information om hur du importerar data till en befintlig fil finns i Importera data till en befintlig fil.

Så här importerar du data till en ny fil:

1. Använd källprogrammet (programmet som du importerar data från till FileMaker Pro Advanced) för att spara informationen i ett filformat som stöds av FileMaker Pro Advanced.

Mer information finns i Filformat som stöds för import och export.

2. Använd en av följande metoder för att öppna datafilen:

Välj menyn Arkiv > Skapa ny i FileMaker Pro Advanced.

Klicka på Skapa i fönstret Mina appar eller Senaste.

Dra filen till programikonen för FileMaker Pro Advanced.

3. I fönstret Skapa dubbelklickar du på Konvertera.

4. Vid Filformat (Windows) eller Visa (macOS) i dialogrutan Öppna fil, väljer du filtypen (vid behov). Leta upp filen du vill konvertera, markera den och klicka på Öppna.

5. Om du konverterar ett Microsoft Excel-kalkylblad och dialogrutan Ange Excel-data öppnas markerar du ett kalkylblad eller ett namngivet område i arbetsboksfilen och klickar sedan på OK.

6. Om dialogrutan Tillval för första raden öppnas väljer du om den första dataraden innehåller fältnamn eller den första posten med data och klickar sedan på OK.

7. Ange ett namn för den nya filen i dialogrutan Ny fil, välj en sökväg och klicka på Spara.

Kommentarer 

Om du konverterar en stor fil kan en dialogruta visas med importprocessens förlopp. Om du vill avbryta importen klickar du på Stopp. En fil med en del av den konverterade informationen skapas ändå.

Om du regelbundet importerar data från samma källa kan du automatisera processen genom att ställa in återkommande importer. Data som importerats via återkommande import är skrivskyddade i FileMaker Pro Advanced. Mer information finns i Ställa in återkommande importer.