Skapa och hantera layouter och rapporter > Arbeta med panelkontroller i layouter > Markera och arbeta med objekt i panelkontroller
 

Markera och arbeta med objekt i panelkontroller

1. I Layoutläge markerar du en eller flera flikpaneler, glidpaneler eller objekt.

 

För att

Gör så här

Välja vilken flikpanel eller glidpanel som ska ligga längst fram

Klicka var som helst i flikpanelen eller glidpanelen.

Växla så att en flikpanel eller glidpanel placeras främst

Flikpaneler: Klicka på fliken av den panel som du vill ska ligga längst fram.

Glidpaneler: Klicka på punkten av den panel som du vill ska ligga längst fram.

Markera mer än en panel i en panelkontroll

Klicka på en flik eller punkt och flytta dess panel längst fram. Klicka sedan på den igen. Skift-klicka på fler flikar eller punkter tills alla paneler som du vill ha med är markerade.

Markera alla flikpaneler eller glidpaneler och alla objekt i dem

Skapa en markeringsruta som omger panelkontrollen genom att dra pilpekaren.

Markera flera objekt i en panel

Håll ned Skift och klicka på varje objekt som du vill markera.

Markera objekt i flera paneler

Markera några objekt i en panel, Skift-klicka på en annan flik eller punkt när du vill växla mellan paneler och Skift-klicka sedan på objekt som du vill lägga till i urvalet.

2. Ändra markeringen genom att välja alternativen i området Ordna och Justera på fliken Position knappen Ange i Granskaren.

Du kan till exempel justera kanterna på objekt, distribuera objekt horisontellt eller vertikalt på samma sätt eller göra objekt till samma storlek på en eller flera paneler. Se Ordna objekt och Ändra storlek och form på objekt.

Kommentarer 

Om du sparar poster i Excel-format kommer endast fälten i den panel som ligger längst fram att sparas. Om du vill få mer kontroll över vilka fält som visas i Excel-filen, kan du exportera poster istället. Mer information finns i Exportera data från FileMaker Pro Advanced.

Objekten i en flikpanel eller glidpanel har sin egen staplingsordning inom panelen. Mer information finns i Ordna objekt.

Du kan definiera en anpassad ordningsföljd för objekt i en flikpanel eller glidpanel. Om du däremot trycker på Tabbtangenten navigerar du endast till objekt som finns i flikpanelen som ligger längst fram. Om du vill automatisera navigering till en annan panel använder du scriptsteget Gå till fält och anger ett målfält som finns på den panel du vill lägga främst. Information om flikordning finns i Ange ordningsföljden för datainmatning.

Om ett scriptsteg anger ett fält som inte finns på den panel som ligger längst fram, markeras detta fält och dess panel flyttas längst fram. Om fältet också visas i layouten och scriptet hittar det fältet först, flyttas dock inte panelen framåt. Om du vill flytta panelen längst fram i det här läget, anger du ett objektnamn för fältet på panelen och använder scriptsteget Gå till objekt för att hitta alla förekomster av fältet.

Relaterade avsnitt 

Rita och lägga till objekt i en layout

Placera och radera fält i en layout

Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund

Formatera panelkontroller

Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge

Ange alternativ för automatisk storleksändring av layoutobjekt

Definiera villkorlig formatering för layoutobjekt