Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Ordna objekt
 

Ordna objekt

Gruppera, justera eller fördela objekt eller ändra staplingsordning:

1. I layoutläget markerar du objekten.

2. I Granskaren klickar du på fliken Position Objekt flyttas längst fram i staplingsordningen med kommandot Lägg överst.

3. Klicka på relevant knapp i området Ordna och justera.

 

För att

Klicka på en knapp i det här området

Gruppera eller dela upp grupper av objekt

Gruppera

Arbeta med ett grupperat objekt som om det var ett enskilt objekt.

Justera objekt med varandra

Justera objekt

Välj ett alternativ på menyn Ordna eller på snabbmenyn.

Fördela avstånd mellan objekt

Mellanrum

Välj ett alternativ på menyn Ordna eller på snabbmenyn.

Flytta objekt en nivå upp eller ner i en staplingsordning

Ordna

Objekt som finns i flikkontroller, glidkontroller, flytande fönster eller portaler behåller en viss staplingsordning i panelkontrollen, det flytande fönstret eller portalen.

Rotera objekt:

1. Markera ett eller flera objekt.

Du kan inte rotera portaler, flikkontroller, glidkontroller, webbvisare eller flytande fönster. Du kan däremot rotera knappar för flytande fönster.

2. Välj Ordna-menyn > Rotera.

Kommentarer 

Du kan arbeta med objekt i en grupp utan att dela upp gruppen genom att välja gruppen och sedan markera enskilda objekt.

Du kan använda fliken Objekt för att arbeta med objekt – t.ex. för att markera objekt i en grupp eller ändra staplingsordningen för objekt. Mer information finns i Använda fliken Objekt för att arbeta med objekt.

Du kan redigera text som ingår i en grupp genom att dubbelklicka på texten.

Så här flyttas objekt när du klickar på en Ordna-knapp:

 

Före

Efter

 

Position

Lägg överst:

Position

Lägg underst:

Stödlinjer och dynamiska guider i en layout

En nivå upp:

Skärmupplösningsknapp

En nivå ner:

Skärmupplösningsknapp

Relaterade avsnitt 

Använda verktyg för att placera objekt exakt

Ändra storlek och form på objekt

Använda stödlinjer och dynamiska guider

Skydda objekt från ändringar