Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Ändra storlek och form på objekt
 

Ändra storlek och form på objekt

1. Markera ett eller flera objekt i layoutläget.

2. Ändra objektets form eller storlek genom att dra något av markeringshandtagen.

 

För att

Gör så här

Ändra bara höjden eller bredden på ett tvådimensionellt objekt (till exempel fält, rektanglar, ovaler eller importerade bilder)

Dra i ett handtagsom visas mitt på objektets kant.

Tvinga höjden och bredden för ett tvådimensionellt objekt att vara samma (en rektangel blir t ex en kvadrat och en oval blir en cirkel)

Begränsa en linje till horisontell eller vertikal riktning

Begränsa dragriktningen till steg om 45 grader när du ändrar storleken på en linje

Tryck på Ctrl (Windows) eller Alt (macOS) medan du drar ett handtag.

Ändra storlek på markerade objekt och samtidigt behålla proportionerna

Tryck på Skift medan du drar ett handtag.

Ändrar storlek på markerade objekt så att de matchar alla bredder (eller höjder) för det minsta (eller största) objektet, i ett steg.

I området Ordna och Justera på fliken Position Knappen Formateringslist i Granskaren klickar du på en av knapparna Ändra storlek.

Ändra storlek på markerade objekt och samtidigt behålla skillnaden mellan längd och bredd

Tryck på Ctrl+Skift (Windows) eller Alt-Skift (macOS) medan du drar ett handtag.

Ändra storleken på det markerade objektet till exakta mått

I Granskaren använder du området Position i fliken Position Knappen Formateringslist. Du kan också använda linjaler, stödlinjer, dynamiska guider och stödraster. Mer information finns i Använda verktyg för att placera objekt exakt.

Stänga av stödraster tillfälligt när du drar i ett handtag

Tryck på Alt (Windows) eller på Kommando (macOS) medan du drar ett handtag. Mer information finns i Använda linjaler och stödraster.

Kommentarer 

Du kan välja automatisk storleksändring för objekt när du ändrar storlek på FileMaker Pro Advanced-fönstret. Mer information finns i Ange alternativ för automatisk storleksändring av layoutobjekt.

Relaterade avsnitt 

Utforma bilder i en layout

Ta bort tomrum i utskrifter