Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge
 

Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge

Använd fältutformningen i FileMaker Pro Advanced för att kontrollera hur information visas i en layout. Den utformning du anger ändrar inte informationen som lagrats i databasen, och du kan ange olika utformningar varje gång du placerar ett fält i en layout (oavsett om det är i samma layout eller i någon annan layout). Om du t.ex. skriver –5123 i ett numeriskt fält kan du utforma det på en plats så att det visas som –5123,00kr, och på en annan plats som <5123>.

Du kan även låta fält formateras automatiskt när informationen uppfyller de villkor som du anger. Mer information finns i Definiera villkorlig formatering för layoutobjekt.

Om du inte anger format visar FileMaker Pro Advanced tal, datum och tider enligt systeminställningarna som har angetts i Kontrollpanelen (Windows) eller i systeminställningarna (macOS) när filen skapas.

Kommentarer 

Du kan ange att fält för tal, datum, tid och tidsstämplar ska visa data baserat på systeminställningarna som är aktuella när filen öppnas. Mer information finns i hjälpavsnitten som handlar om att ange format för varje fälttyp.

Du kan ange specifik utformning för fält med siffror, datum, tid och tidstämplar men användarna kan ändå mata in data med andra tecken (t.ex. "per kilo"). För att styra vilka typer av data som användarna kan mata in i ett fält kan du ange kontrolltillval. Mer information finns i Definiera fältkontroll.

Om du vill visa exempeldata i fält som har utformats med den angivna fältutformningen väljer du Visa-menyn > Visa > Exempeldata i Layoutläget. FileMaker Pro Advanced ersätter fältnamnen med exempeldata från posten som visas för närvarande.

Filer som skapas med andra systemformat för tal, datum och klockslag kan påverka informationens utseende. Om du t ex befinner dig i USA och öppnar en databas som har skapats i Australien kan databasens ha andra systemformat än din dator. Mer information finns i Öppna filer med annorlunda systeminställningar.

Om du vill formatera en datumsymbol (som visar aktuellt datum) eller en tidssymbol (som visar aktuell tid), markerar du symbolen {{AktuelltDatum}} eller {{AktuellTid}} i layoutläget. Sedan går du till området Dataformatering i Granskaren och väljer antingen att formatera som ett datum- eller tidsfält. Mer information finns i Sätta in datum, sidnummer eller andra variabler i en layout.

Relaterade avsnitt 

Lägga verktygstips till layouter