Skapa och hantera layouter och rapporter > Arbeta med panelkontroller i layouter
 

Arbeta med panelkontroller i layouter

Använd panelkontroller om du vill förenkla inmatning och visning av data. Panelkontroller är layoutobjekt som gör det möjligt för dig att gruppera objekt på flikpaneler och glidpaneler i en layout.

Du kan använda en panelkontroll istället för flera layouter eller som hjälp för att ordna en layout med många fält. Det är t.ex. möjligt att gruppera kundinformation från flera tabeller till en flikkontroll, med flikpaneler för kategorier som personlig kontaktinformation, affärskontaktinformation och uppgifter om inköp av olika produkter.

Du flyttar mellan glidpanelerna genom att klicka på punkterna längst ned på en glidkontroll. Om din enhet stöder gester kan du svepa glidpanelerna för att flytta mellan dem.

Relaterade avsnitt 

Formatera panelkontroller

Kopiera, duplicera och radera objekt