Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Definiera villkorlig formatering för layoutobjekt
 

Definiera villkorlig formatering för layoutobjekt

Du kan formatera layoutobjekt så att de ändras automatiskt när vissa angivna villkor föreligger. Du kan t.ex. använda villkorlig formatering för att visa balanser som är över 30 dagar efter förfallodatum i röd fet text. Villkorlig formatering påverkar bara hur data visas, inte hur de lagras i databasen.

Så här anger du villkorlig formatering för objekt:

1. Markera ett eller flera objekt i layoutläget.

2. Välj Utforma > Villkorligt.

3. Klicka på fliken Lägg till i dialogrutan för villkorlig formatering om du vill definiera ett nytt villkor.

4. Ange villkoren för formatering av de markerade objekten.

Du anger format baserat på vanliga villkor under Villkor där du väljer Värdet är. Välj sedan ett villkor och ange parametrarna.

Du anger format baserade på beräkning under Villkor där du väljer Formeln är. Klicka sedan på Ange om du vill definiera beräkningen. Mer information finns i Dialogrutan Ange beräkning.

Tips Använd funktionen Self för referensdata för det markerade objektet.

5. Ange text och fältifyllningsformat för de data som måste uppfylla de angivna villkoren.

Välj t.ex. fet röd text i ett gult fält när data uppfyller dina villkor.

Om du vill använda en villkorlig fyllningsfärg för ikoner i SVG-format – t.ex. de som används i knappar, knappar för flytande fönster, knapprader och nedrullningsbara listor – väljer du Ikonfärg.

Tips  Klicka på Mer formatering så visas ytterligare formateringsalternativ.

Kommentarer 

Använd villkorlig formatering med måtta eftersom det kan påverka prestandan.

Du kan se vilka fält som har villkorlig formatering genom att välja Visa-menyn > Visa > Villkorlig formatering. Du ser Låst objekthandtag i fält eller objekt med villkorlig formatering.

För knappar, knappar för flytande fönster och knapprader kan du ändra den villkorliga fyllningsfärgen för ikonerna som medföljer och egna ikoner i SVG-format. Om du ändrar fyllningsfärgen i FileMaker Pro Advanced för egna ikoner i SVG-format, påverkas dock bara element som inte redan har en fyllningsfärg som definierats i SVG-filen. Läs mer i FileMaker Pro SVG-syntax för knappikoner.

Genom att flytta, inaktivera, aktivera och ta bort inställningar för villkorlig formatering ändrar den ordning i vilken de villkorliga inställningarna tillämpas på ett objekt.

Villkorlig formatering är inte tillgänglig för icke textbaserade objekt (t.ex. rektangulära layoutobjekt) eller platshållartext.

Om du vill visa effekterna av de villkorliga formateringarna när du arbetar i Layoutläge väljer du Visa > Visa > Exempeldata. Observera att din fil måste innehålla postdata som uppfyller de formateringsvillkor som du har angett för villkorlig formatering.

När du anger flera formateringsvillkor för ett objekt måste alla villkor utvärderas med början högst upp på listan. Varje villkor som utvärderas som "sant" läggs till bland objektets tidigare formatinställningar.

Villkorlig formatering ignoreras när visningsläget för ett objekt är inställt på I fokus. Mer information finns i Ange visningsläge för ett objekt.

Inställningar för tal- och datumformat (som anges i området Dataformatering i Granskaren) tillämpas efter de villkorliga formatinställningarna och bevaras därför, även om informationen motsvarar dina villkorliga formatvillkor. I vissa fall kan dock tal- och datumformat kombineras med de villkorliga formatinställningarna. Om du t.ex. anger att negativa tal ska visas i rött och även anger villkorlig formatering för samma fält, som säger att negativa tal ska visas i blått med gul fyllnadsfärg, så blir resultatet röda siffror i ett gult fält. Systemformatet påverkar inte de villkorliga formatinställningarna.

Inställningarna för villkorlig formatering överförs inte när posterna kopieras inom FileMaker Pro Advanced-filer eller exporteras till andra FileMaker Pro Advanced-filer.

macOS: Om du använder Apple Event-kommandot för att hämta text som stil överförs inte inställningarna för villkorlig formatering.

När du använder alternativet Värdet är med de fördefinierade villkoren för mindre än x dagar sedan eller om mindre än x dagar inkluderas dagens datum i det antal dagar du anger. Dessutom är mellan inkluderande.

Exempel

 

Om det aktuella datumet är

Och datavärdet är

Värderas villkoret till

2019-11-20 när du anger för mindre än 4 dagar sedan

2019-11-16

false

 

2019-11-17

true

 

2019-11-20

true

 

2019-11-21 (eller annat framtida datum)

true

2019-11-20 när du anger om mindre än 4 dagar

2019-11-24

false

 

2019-11-23

true

 

2019-11-20

true

 

2019-11-19 (eller annat förflutet datum)

true

Relaterade avsnitt 

Skapa en layout

Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund

Utforma text

Ange format för fält som innehåller siffror

Ange datumform

Dölja eller visa layoutobjekt