Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera layouter > Formatera panelkontroller
 

Formatera panelkontroller

Du kan ändra utseendet på flikkontroller och glidkontroller, samt på objekt i paneler i layoutläget. Dessutom kan du formatera:

visningslägen för enskilda flikpaneler (mer information finns i Ange visningsläge för ett objekt)

komponenter i glidkontroller (glidkontrollsområdet, glidpaneler och punkterna)

Så här formaterar du en panelkontroll:

1. I Granskaren klickar du på fliken Utseende Utseende.

Så här formaterar du visningsläget för en flikpanel: Välj från listan för objektläge (på den övre delen av fliken).

Så här formaterar du en komponent i en glidkontroll: Välj Glidkontroll, Glidkontroll: Panel eller Glidkontroll: Punkter från listan för objekttyper (på den övre delen av fliken).

2. Gör sedan följande:

 

För att

Gör så här

Ändra fyllning för fliken som ligger i förgrunden, området i en glidkontroll under glidpanelerna eller objekten i en flik- eller glidpanel

I Layoutläge markerar du flikkontrollen, glidkontrollen eller objekt du vill ändra. (Mer information finns i Markera och arbeta med objekt i panelkontroller.) I fliken Utseende Utseende i Granskaren väljer du en fyllning i området Grafik. Mer information finns i Ställa in fyllning, linjeformat och kanter, Fylla med en färgövertoning eller Fylla med en bild.

Tips  Du kan använda samma fyllning för samtliga flikar i en flikkontroll genom att dra pilpekaren och skapa en markeringsruta som omger flikkontrollen och sedan ange en fyllning.

Ändra format och färg på kanten runt en panelkontroll

Markera flik- eller glidkontrollen, sedan:

På fliken Utseende Utseende väljer du alternativ för Linje i området Grafik.

Du kan även använda alternativen för Linje i formateringslisten. Om du inte ser formateringslisten klickar du på Formatering Data i layoutlisten.

Mer information finns i Ställa in fyllning, linjeformat och kanter.

Ändra form på hörnen i en flik- eller glidkontroll

Markera flik- eller glidkontrollen. På fliken Utseende Utseende väljer du alternativ för Hörnradie i området Grafik. Markera de hörn du vill runda av och ange ett värde i punkter. Ju högre värde du anger, desto mer rundade blir hörnen.

Placera alla flikar på flikpaneler längst till vänster, centrerat, längst till höger eller sprid ut dem över flikpanelerna

Dubbelklicka på flikkontrollen. I dialogrutan Konfiguration av flikkontroll väljer du ett tillval från listan Flikjustering .

Ändra utformning på namnet på en flikpanel

Markera en flikkontroll, sedan:

På fliken Utseende Utseende väljer du alternativ i området Text.

Du kan även använda textalternativen i formateringslisten. Om du inte ser formateringslisten klickar du på Formatering Data i layoutlisten.

Textalternativen för ett flikpanelnamn gäller för alla paneler. Mer information finns i Utforma text.

Ändra bredden på all flikar i en flikkontroll.

Dubbelklicka på flikkontrollen. I dialogrutan Konfiguration av flikkontroll väljer du ett tillval från Flikbredd.

För Etikettbredd + marginal för, Minimum för eller Fast bredd för väljer du Tum, Centimeter eller Punkter och anger sedan ett värde.

Ändra fyllning eller färg och format för kanten runt glidkontrollspunkterna

Markera en glidkontroll och:

På fliken Utseende Utseende väljer du Glidkontroll: Punkter i listan för objekttyper (på den övre delen av fliken). I området Grafik väljer du en fyllning och sedan tillval för Linje.

Du kan även använda alternativen för Linje i formateringslisten. Om du inte ser formateringslisten klickar du på Formatering Data i layoutlisten.

Lägga till yttre skuggor på en flik- eller glidkontroll

Markera flik- eller glidkontrollen. I området Avancerad grafik i fliken Utseende Utseende väljer du Yttre skugga. Klicka på Data för att ändra skuggningseffekterna.

Lägga till inre skuggor på glidpaneler

Markera glidkontrollen. På fliken Utseende Utseende väljer du Glidkontroll: Punkter i listan för objekttyper (på den övre delen av fliken). I området Avancerad grafik väljer du Inre skugga. Klicka på Utseende för att ändra skuggningseffekterna.

Justera paddingen på en flik- eller glidkontroll för att ändra dess mått

Markera flik- eller glidkontrollen. I området Avancerad grafik på fliken Utseende Utseende , anger du värden för Padding.

Kommentarer 

Du kan ändra fyllningen och kanterna för individuella glidpaneler.

Du kan inte använda yttre skuggor på glidpaneler eller inre skuggor på flikkontroller och glidkontrollspunkter.

Relaterade avsnitt 

Utforma text

Ordna objekt

Lägga till skuggor och padding