Skapa en anpassad app > Använda variabler
 

Använda variabler

Variabler ger en tillfällig plats för att lagra data, vilka sedan kan öppnas från alla sammanhang i filen. Du kan ange variabler i:

beräkningar med hjälp av funktionen Let

script som använder följande scriptsteg: Ange variabel, Hämta katalog, Visa anpassad dialogruta och scriptstegen för infogning där du kan ange en variabel som mål

Variabler är inte tillgängliga utanför filen där de anges och en användares variabler är inte tillgängliga för andra användare. Om data ska vara tillgängliga för andra filer eller flera användare ska du använda ett fält (utan global lagring) istället för en variabel.

När du anger en variabel kan du ange dess omfattning genom att lägga till ett prefix för variabelnamnet.

 

Omfattning

Prefix

Exempel

Tillgänglighet

Let-funktionen

Ingen

variabelnamn

Bara i Let-funktionen där det har angetts

local

$

$variabelnamn

Bara i scriptet där det har angetts, rensas när scriptet avslutas

global

$$

$$variabelnamn

Varsomhelst i filen där det anges, rensas när filen stängs

En lokal och en global variabel (eller t.o.m. två lokala variabler i olika scripts) kan ha samma namn men de behandlas som olika variabler och lagrar olika värden.

Du kan använda variabler i:

beräkningar

scripts

filsökvägar (se Skapa filsökvägar)

sökposter som du skapar och redigerar i dialogrutan Ändra sökposter (se Dialogrutorna Ange sökposter och Ändra sökposter)

layouter som kopplade variabler (se Sätta in kopplade variabler i en layout)

Repetitioner i variabler

Variabler kan innehålla ett repetitionsnummer som tillval, vilket visas inom hakparenteser [ ] omedelbart efter variabelnamnet. Följande returnerar exempelvis 111:

Let ([
$var[1] = 1;
$var[2] = 10;
$var[3] = 100
];
$var[1] + $var[2] + $var[3] )

Repetitioner i variabler stöds inte i:

kopplade variabler

filsökvägar

sökposter

Kommentarer 

Ett variabelnamn har samma namngivningskonventioner som ett fältnamn. Mer information finns i Om att namnge fält.

Variabler stöds inte i filsökvägar som lagras i containerfält.

Datatypen för en variabel bestäms dynamiskt baserat på tilldelade data. Variabler har samma datatyper som fält, med undantag för beräknings- och statistikfält. Mer information finns i Om val av fälttyper.

Mer information om att arbeta med variabler finns i FileMaker Knowledge Base.