Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Kontonamn )
 

Get ( Kontonamn )

Returnerar det verifierade kontonamnet som används av filens aktuella användare.

Format 

Get ( Kontonamn )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Använd den här funktionen för FileMaker-verifiering. Om en användare använder standardadministrationskontot returnerar Get ( Kontonamn ) Admin. Om en användare använder FileMaker Pro Advanced-gästkontot returneras [Guest].

När ett konto autentiseras via en extern server eller en OAuth-identitetsleverantör med gruppidentifieringsuppgifter returnerar Get ( Kontonamn ) namnet på det verifierade kontot som används av den aktuella användaren av databasfilen, inte gruppen som användaren tillhör (gruppnamnet visas i listan Konto när du definierar konton och behörighet i FileMaker Pro Advanced). Om en användare tillhör flera grupper (konton) avgörs användarens behörighet av det första gruppnamnet som visas när du väljer Visa i verifieringsordning medan du definierar konton och behörighet för den användaren.

Kommentarer 

Get ( Kontonamn ) returnerar kontonamnet så som det angavs av användaren. När en användare loggar in är kontonamnet inte skiftlägeskänsligt, så resultatet från Get ( Kontonamn ) kanske inte är identiskt med kontonamnet som visas i dialogrutan Hantera säkerhet.

Om du anger en kontext för aktuell beräkning utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.

Exempel 1 

Returnerar Marknadsföring om kontot som användes för att logga in i databasfilen heter Marknadsföring.

Exempel 2 

Om en användare anger MARKETING när denne loggar in på Marketing-kontot, returnerar Get ( Kontonamn ) MARKETING.

Relaterade avsnitt 

Skydda databaser

Skapa konton som verifieras via en extern server

funktionen Get ( Användarnamn )

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler