Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( SenasteFel )
 

Get ( SenasteFel )

Returnerar ett nummer returneras för fel som har uppstått under utförandet av det senaste scriptsteget.

Format 

Get ( SenasteFel )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Använd den här funktionen till att hitta och styra resultatet av fel. Mer information finns i FileMaker-felkoder.

Kommentarer 

macOS: Om ett fel uppstår i FileMaker Pro Advanced när du kör ett AppleScript via scriptsteget Utför AppleScript (macOS) returneras felkoden för AppleScript.

Om ett fel uppstår vid ODBC-importer och Utför SQL-scriptsteg när du utför en SQL-fråga, returneras FileMaker fel 1408. Detaljerad information om felet hittar du om du använder funktionen Get ( SenasteExternaFelDetalj ). Om det inte finns någon information om felet returnerar FileMaker fel 1409.

Om man arbetar med ODBC-datakällor i relationsdiagrammet returneras FileMaker-fel 1408.

Vissa scripttrigger medger att det aktiverande kommandot eller händelsen kan avbrytas om scriptet som körs av scripttriggern returnerar värdet Falskt. När ett kommando eller en händelse avbryts på detta sätt är felkoden inställd på 20.

Följande kontrollscriptsteg rensar inte bort det senaste feltillståndet som rapporterats av FileMaker Pro Advanced: If, Else, Else If, End If, Loop, Exit Loop If, End Loop, Avsluta script och Avbryt script.

För åtgärder som misslyckas med att ansluta till en värd eftersom värdens SSL-certifikat inte kan verifieras, returnerar funktionen en felkod. Detaljerad information om felet får du med funktionen Get ( SenasteExternaFelDetalj ).

Om du vill skapa ett script som svarar på fel utan att visa varningar använder du den här funktionen tillsammans med scriptsteget Manuell felhantering med tillvalet .

Använd funktionen EvaluationError för att utvärdera ett fel i ett beräkningsuttryck.

Exempel 1 

Returnerar 0 om det senaste scriptsteget utfördes utan problem.

Returnerar 401 om inga poster påträffades när scriptsteget Utför sökning utfördes.

Exempelscript finns i scriptsteget Manuell felhantering.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler