Spara, importera och exportera data > Filformat som stöds för import och export
 

Filformat som stöds för import och export

FileMaker Pro Advanced och många program som du kan utbyta data med har egna filformat. För att kunna utbyta data måste du exportera informationen från det ena programmet i ett format som kan importeras av det andra programmet. Om du utbyter data med ett annat program bör du läsa dokumentationen till programmet och försöka hitta ett gemensamt mellanliggande filformat som stöds av både FileMaker Pro Advanced och det andra programmet.

De flesta filformat stöder bara datakonvertering, inte import och export av utformning, t ex typsnitt, storlek, stil eller färg. I vissa av formaten kan du exportera eller konvertera fältnamn och fälttyper.

 

Stöds
stöds

Filnamn
Filtillägg

Import/konvertering eller export

Kommentarer

Format med kommaavgränsade värden

.csv eller .txt

Båda

 

dBASE III- och IV DBF-format

.dbf

Båda

Det här formatet bevarar fältnamn.

FileMaker Pro-format

.fmp12

Båda

Det här formatet bevarar fältnamn.

HTML-tabellformat

.htm

Endast export

Exporterar data som en HTML-tabell för användning som en statisk webbsida.

Merge-format

.mer

Båda

Det här formatet bevarar fältnamn.

Microsoft Excel-format

.xlsx

Båda

 

Format med tabbavgränsade värden

.tab eller .txt

Båda

Fungerar med de flesta program. Om du är osäker på vilket format du bör använda, bör du försöka med det här formatet först.

XML-format

.xml

Båda

Förutom XML-filer kan du importera XML-dataresultatet av en HTTP-förfrågan.

Du kan också göra följande:

Importera alla bild- eller textfiler från en mapp på en gång. Mer information finns i Importera en hel mapp med filer på en gång.

Importera från ODBC-datakällor och använda FileMaker Pro Advanced som en ODBC-datakälla för att tillhandahålla FileMaker Pro Advanced-data. Se Ställa frågor i en ODBC-datakälla från FileMaker Pro Advanced och Dela FileMaker Pro Advanced-data via ODBC eller JDBC.

Ställa in återkommande importer så att data uppdateras automatiskt första gången du visar importerade data i en fil, eller ger dig möjlighet att använda ett script för att uppdatera data på begäran. Data som importerats via återkommande import är skrivskyddade i FileMaker Pro Advanced. Mer information finns i Ställa in återkommande importer.

Relaterade avsnitt 

Importera data till FileMaker Pro Advanced

Exportera data från FileMaker Pro Advanced