Använda ODBC och JDBC tillsammans med FileMaker Pro Advanced > Dela FileMaker Pro Advanced-data via ODBC eller JDBC
 

Dela FileMaker Pro Advanced-data via ODBC eller JDBC

FileMaker Pro Advanced kan fungera som en datakälla för att dela dina databasfiler med ODBC- och JDBC-kompatibla program.

Viktigt  Förhindra att data oavsiktligt ändras eller tas bort: andra program kan uppdatera och ta bort oskyddade, delade data. Granska de behörighetsuppsättningar som du har tilldelat till konton som ska ha delad åtkomst era databasfiler. Du bör åtminstone skydda informationen genom att ange konton och lösenord för databasfilen.

Dela databaser med ODBC eller JDBC:

1. Öppna databasfilerna.

För att kunna aktivera eller ändra en fils delningsstatus måste du öppna den med ett konto som har behörigheten Utökad behörighet. Mer information finns i Om konton, behörighetsuppsättningar och utökad behörighet.

2. Välj Arkiv-menyn > Dela databas > Aktivera ODBC/JDBC.

3. För ODBC/JDBC Sharing klickar du på .

4. Markera den eller de filer som du vill dela i listan med öppna filer.

5. Välj vilka användare som ska ha tillgång till filen.

 

Välj

För att

Alla användare

Ge åtkomst till användare med alla konton.

Ange användare för varje behörighetsuppsättning

Ge åtkomst till användare med konton som har tilldelats någon av de markerade behörighetsuppsättningarna. Klicka på Ange om du vill välja vilken behörighet konton måste ha för att få tillgång till den delade databasfilen.

Konton som behöver ha tillgång till databasfilen måste ha den utökade behörigheten fmxdbc Åtkomst via ODBC/JDBC. Användare kan behöva ange det kontonamn och lösenord som angetts i dialogrutan Hantera säkerhet beroende på inställningen i dialogrutan Filtillval (se Ange filtillval).

Inga användare (standardinställningen)

Förhindrar alla användare från att komma åt databasen med ODBC/JDBC.

6. Upprepa steg 3 till 5 för varje databas du vill publicera.

7. Klicka på OK.

Varje FileMaker Pro Advanced-databasfil som är öppen och konfigurerad för åtkomst är en separat datakälla (du skapar ett DSN-namn för varje enskild FileMaker-databasfil som du vill kunna använda som datakälla).

Anvisningar för att installera FileMakers ODBC-drivrutiner finns i FileMaker Guide för ODBC och JDBC. Mer information om vilka SQL-uttryck och katalogfunktioner som stöds finns i FileMaker SQL-referens och FileMaker Guide för ODBC och JDBC.

Obs!  Undvik att använda blanksteg i fältnamn i databasfiler som du tänker dela via ODBC och JDBC, eftersom vissa SQL-frågeverktyg inte tillåter blanksteg i kolumnnamn.

Viktigt  Om du inaktiverar ODBC/JDBC-delning när det tidigare har varit aktiverat slutar FileMaker Pro Advanced genast att tillhandahålla data. Inga fel rapporteras, och klientprogrammet måste meddela användarna om att data inte längre är tillgängliga och att transaktioner inte kan slutföras.

Relaterade avsnitt 

Använda ODBC och JDBC tillsammans med FileMaker Pro Advanced

Skydda databaser