Spara, importera och exportera data > Filformat som stöds för import och export > dBASE III- och IV DBF-format
 

dBASE III- och IV DBF-format

Du kan importera, konvertera och exportera dBASE III- och dBASE IV-kompatibla DBF-filer.

Konvertera DBF-filer till FileMaker Pro Advanced

FileMaker Pro Advanced använder fältnamn från DBF-filen.

Textfält, numeriska fält, datumfält och tidsfält konverteras från DBF-filen.

I FileMaker Pro Advanced importeras data från dBASE-memofält om memofilen (<filnamn>.dbt) finns i samma mapp som DBF-filen (<filnamn>.dbf).

Exportera DBF-filer

Om du vill exportera en DBF-fil från FileMaker Pro Advanced och importera den till ett annat program, måste databasen uppfylla följande DBF-villkor:

Endast tio tecken per fältnamn (blanksteg konverteras till understreck och alla bokstäver till versaler)

Inga dubblettfältnamn

Högst 128 fält

Högst 254 tecken per fält

Högst 4000 byte per post

Bara det första värdet i ett repeterat fält exporteras. Om du vill ha mer information om att exportera repeterade fältdata kan du söka i FileMaker Knowledge Base.

Du kan inte välja Använd aktuell layoutformatering för exporterade data när du exporterar med det här formatet.

Relaterade avsnitt 

Importera data till FileMaker Pro Advanced

Exportera data från FileMaker Pro Advanced