Spara, importera och exportera data > Importera data till FileMaker Pro Advanced > Ställa in återkommande importer
 

Ställa in återkommande importer

Du kan konfigurera en FileMaker Pro Advanced-fil så att den automatiskt uppdaterar data som importerats från en annan fil, till exempel ett Microsoft Excel-kalkylblad. Återkommande import sker automatiskt varje gång du öppnar filen och första gången du visar layouten som innehåller data från den externa filen. Sedan kan du köra ett script för att uppdatera data.

När du ställer in återkommande importer skapar FileMaker Pro Advanced en ny tabell för importerade data och en ny layout för att visa data. Du kan anpassa layouten i layoutläget senare om du vill.

Varje gång du uppdaterar data raderar FileMaker Pro Advanced data i layouten för återkommande import, och ersätter dem med aktuella data från den externa filen. Data som importeras via återkommande import kan inte ändras eller läggas till i FileMaker Pro Advanced.

Obs!  Om du ska ställa in återkommande importer måste du öppna en fil med ett konto med behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst. Information om behörighetsuppsättningar finns i Om konton, behörighetsuppsättningar och utökad behörighet. Användarna behöver inte använda ett konto med fullständig åtkomst för att använda återkommande import efter att det har ställts in i en fil.

Så här ställer du in återkommande importer:

1. Skapa en ny fil eller öppna filen där du vill ställa in återkommande importer. Mer information finns i Skapa en FileMaker Pro Advanced-fil eller Öppna och hantera filer.

2. I bearbetningsläget väljer du Arkiv > Importera poster > Fil.

3. I Filformat (Windows) eller Visa (macOS), väljer du vilken typ av fil som du vill importera. Välj till exempel Excel arbetsböcker (*.xlsx).

En lista över filformat som stöds finns i Filformat som stöds för import och export.

4. Leta reda på och välj en fil som innehåller de data du vill importera.

5. Välj Ställ in som automatisk återkommande import och klicka på Öppna.

Sökvägen till den valda filen visas i dialogrutan Inställning av återkommande import.

6. Om du vill hoppa över import av kolumnrubriker väljer du Importera inte första posten (innehåller fältnamn).

7. Godkänn standardlayoutnamnet eller skriv ett nytt namn på layouten som FileMaker Pro Advanced skapar för att visa importerade data.

8. Godkänn standardscriptnamnet eller skriv ett nytt namn på scriptet som du kan använda för att uppdatera data manuellt.

9. Klicka på OK.

10. Om du importerar data från en Excel-fil kan du importera via kalkylblad eller ett namngivet område.

Obs!  Du kan bara importera data från ett kalkylblad eller namngivet området per layout.

 

För att

Gör så här

Importera data efter kalkylblad

Välj Visa kalkylblad, markera det kalkylblad du vill importera och klicka sedan på Fortsätt.

Importera data efter namngivet område

Välj Visa namngivna cellområden, markera det namngivna område du vill importera och klicka sedan på Fortsätt.

Den nya layouten visas i bearbetningsläget i Tabellvisning. Mer information om Tabellvisning finns i Visa poster som ett formulär, en lista eller en tabell.

Kommentarer 

Återkommande import skapar en ny tabell och layout för den importerade informationen. Om du vill lägga till importerade data i en befintlig tabell eller layout i databasen, se Importera data till FileMaker Pro Advanced.

Dataändringar i externa filer måste sparas i originalprogrammet innan de kan importeras av FileMaker Pro Advanced.

Återkommande import är endast en importprocess. Om du ska göra ändringar i dina data måste du först ändra data i källfilen. Importera sedan data till FileMaker Pro Advanced-filen genom att klicka på scriptknappen på layouten för återkommande import. Om ändringar görs i data när FileMaker Pro Advanced-filen är stängd, uppdateras data i layouten för den återkommande importen första gången du visar layouten under nästa FileMaker Pro Advanced-session.

När data importeras första gången skapar FileMaker Pro Advanced en importloggfil i mappen som innehåller FileMaker Pro Advanced-filen. Loggfilen uppdateras varje gång data importeras till en FileMaker Pro Advanced-fil i den mappen.

När du använder scriptknappen för att uppdatera data raderas alla tidigare importerade poster. Därefter återimporteras data och nya poster skapas för eventuella nya data som hittas i den externa filen.

Allteftersom dina behov växer kan du vilja ändra importscriptet. Mer information om att planera och skapa scripts finns i Automatisera uppgifter med scripts.

Det script som genereras automatiskt i FileMaker Pro Advanced för återkommande import kan inte användas i ett script som körs på serversidan.

Relaterade avsnitt 

Importera data till en befintlig fil