Spara, importera och exportera data > Filformat som stöds för import och export > HTML-tabellformat
 

HTML-tabellformat

Du kan exportera data som en HTML-tabell. Det här formatet är användbart om du vill visa data som en statisk webbsida i en webbläsare. Information om hur du publicerar en FileMaker Pro Advanced-databas dynamiskt på en webbplats finns i Publicera databaser med FileMaker WebDirect.

Exportera HTML-filer

Varje post exporteras som en rad i HTML-tabellen.

Varje fält exporteras som en kolumn i HTML-tabellen.

Värden i repeterade fält exporteras som en underordnad tabell som innehåller ett värde per kolumn.

Relaterade avsnitt 

Importera data till FileMaker Pro Advanced

Exportera data från FileMaker Pro Advanced