Spara, importera och exportera data > Filformat som stöds för import och export > Merge-format
 

Merge-format

Du kan importera, konvertera och exportera merge-filer.

Konvertera merge-filer till FileMaker Pro Advanced

Fältnamn importeras.

Alla fält är textfält.

Exportera merge-filer

FileMaker Pro Advanced exporterar en textfil med följande egenskaper:

Tecknet som avgränsar fält varierar beroende på språket i operativsystemet. För amerikansk engelska används komma som fältavgränsare. I europeiska system används semikolon som fältavgränsare. Andra tecken kan användas i andra språkversioner.

I både merge- och FileMaker Pro-format inkluderas fältnamn. Programmet som informationen ska importeras till måste dock ha stöd för det format som du väljer. Vissa program tar bort fältnamnen vid import av exporterade data.

Returtecken avgränsar poster.

Fältdata står inom citattecken.

Den första posten är en rubrik som anger fältnamnen.

Returtecken i ett fält exporteras som lodräta tabbtecken.

Värden i repeterade fält avgränsas med gruppavgränsningstecknet.

Raka citattecken (") i och runt ett fält exporteras som dubbla citattecken.

Kommentarer 

Merge är ett utmärkt exportformat för att skapa standardbrev i ett ordbehandlingsprogram.

Exportformatet fungerar bra för koppla dokument i Microsoft Word.

Du kan skapa standardbrev helt och hållet i FileMaker Pro Advanced genom att skriva brevet i en layout och sedan använda merge-fält. Mer information finns i Placera merge-fält i en layout.

Relaterade avsnitt 

Importera data till FileMaker Pro Advanced

Exportera data från FileMaker Pro Advanced