Spara, importera och exportera data > Filformat som stöds för import och export > Format med tabbavgränsade värden
 

Format med tabbavgränsade värden

Du kan importera, konvertera eller exportera filer med tabbavgränsade värden.

Konvertera tabbavgränsade värden till FileMaker Pro Advanced

Allmänna fältnamn används (f1, f2, f3 osv).

Alla fält är textfält.

Exportera filer med tabbavgränsade värden

FileMaker Pro Advanced exporterar oformaterad text. (Den exporterade filen innehåller ingen typsnitts- eller filinformation.) Tabbtecken avgränsar fält, och returtecken avgränsar poster. Det här filformatet kan användas av de flesta program.

Tabbar i fält konverteras till blanksteg.

Returtecken i ett fält exporteras som lodräta tabbtecken.

Värden i repeterade fält avgränsas med gruppavgränsningstecknet.

Relaterade avsnitt 

Importera data till FileMaker Pro Advanced

Exportera data från FileMaker Pro Advanced