Lägga till och visa data > Ange data i poster > Ange och ändra data i fält
 

Ange och ändra data i fält

Om du vill ha veta mer om gränserna för varje fälttyp kan du söka efter tekniska specifikationer i FileMaker Knowledge Base.

Kommentarer 

Skriv ett tabbtecken i ett fält genom att klicka där du vill infoga det och tryck sedan på Ctrl+Tabb (Windows) eller Alt-Tabb (macOS).

Om ett fält innehåller en giltig URL-adress kan du öppna den i ett annat program som du anger. Mer information finns i Använda URL-adresser i ett fält.

I bearbetningsläget kan du använda tangentbordet för att ange värden för alternativknappar och kryssrutor. Gå till fältet med hjälp av Tabb-tangenten och skriv den första bokstaven i det värde som du vill ange eller markera det med hjälp av piltangenterna. Mata sedan in värdet genom att trycka på mellanslagstangenten.

Hur data visas beror på hur ett fält är utformat i layoutläget, på systeminställningarna som användes när filen skapades och på datorns systeminställningar. Mer information finns i Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge.

När du arbetar med filer som har skapats på en dator med andra systeminställningar kan du välja om du vill visa data enligt de ursprungliga systeminställningarna eller enligt dina egna systeminställningar. Kontrollera att Enligt systemet är markerat på Utforma-menyn. Mer information finns i Öppna filer med annorlunda systeminställningar.

Om du blandar tal och text i ett numeriskt fält som används i ett beräknings- eller statistikfält ignorerar FileMaker Pro Advanced texten när beräkningen eller statistiken utförs.

Tal kan anges med vetenskapligt skrivsätt, t.ex.: 1.23e+15 eller 1.23e-15.

Information om att använda specialtecken, exempelvis accenttecken, finns i hjälpavsnittet för ditt operativsystem. (Skriv till exempel "använda specialtecken" i sökningen.)

Relaterade avsnitt 

Definiera fältkontroll

Kopiera och flytta data i poster

Ange förvalda data från en värdelista

Återställa data i poster

Använda fältindex

Sätta in aktuellt datum eller andra variabler i ett fält

Använda data i containerfält