Lägga till och visa data > Ange data i poster
 

Ange data i poster

I bearbetningsläge lägger du till information i en databasfil genom att mata in data i poster. Du kan t.ex.

skriv information i fälten; se Ange och ändra data i fält

mata in förvalda data från en värdelista, se Ange förvalda data från en värdelista

kopiera och klistra in data, se Kopiera och flytta data i poster

sätta in information såsom dagens datum i ett fält, se Sätta in aktuellt datum eller andra variabler i ett fält

kopiera och klistra in bilder och videor, och infoga filer (t.ex. ordbehandlingsfiler eller pdf-filer) i containerfält, se Använda data i containerfält

importera data, se Importera data till FileMaker Pro Advanced

använda länkdata eller relationer för att kopiera eller visa data från andra databasfiler, se Arbeta med relaterade tabeller