Lägga till och visa data > Ange data i poster > Kopiera och flytta data i poster
 

Kopiera och flytta data i poster

 

För att

... gör du så här i bearbetningsläge

Kopiera eller flytta ett värde från ett fält till ett annat

Markera fältets innehåll och välj Redigera > Kopiera eller Klipp ut. Visa en annan post om det behövs. Klicka i det fält som ska innehålla informationen och välj Redigera > Klistra in.

Kopiera ett värde från ett fält i den senast använda posten

Klicka i det fält som ska innehålla informationen och välj Sätt in > Från senast besökta post.

Kopiera värden i en post till ett annat program

Välj Redigera > Kopiera när inga fält är markerade. Klistra in posten från Urklipp i det andra programmet.

Kopiera alla data i en post (inklusive alla relaterade poster i en portal och fält på flikpaneler eller glidpaneler som är den panel som ligger längst fram)

Välj Redigera > Kopiera när inga fält är markerade.

Obs!  Fält kopieras inte om de:

finns på flikpaneler eller glidpaneler som inte finns på panelen längst fram

finns på stängda flytande fönster

finns i portaler som visar poster från aktuell tabell

Kopiera alla hittade poster till Urklipp i textformat (men inte data från flikpaneler eller glidpaneler som inte ligger längst fram)

Håll ned Skift (Windows) eller Alt (macOS) medan du väljer Redigera > Kopiera när inga fält är markerade.

Klistra in text från Urklipp utan utformning (t.ex. fetstil eller kursiv stil)

Klicka på det fält som du vill ska innehålla texten och välj sedan menyn Redigera > Klistra bara in text.

Klistra in text från Urklipp med utformning (t.ex. fetstil eller kursiv stil)

Klicka i det fält som du vill ska innehålla texten och välj Redigera > Klistra in.

Kommentarer 

När du kopierar en post kopieras allt utom informationen i containerfält. Informationen kopieras i tabbavgränsat format, i samma ordning som fälten har i layouten.

Du kan kopiera och klistra in innehållet i enskilda celler i Tabellvisning. Du kan inte kopiera eller klistra in innehållet från flera celler, men du kan kopiera den aktuella posten eller de aktuella hittade posterna till Urklipp.

Relaterade avsnitt 

Spara och kopiera filer

Flytta mellan poster

Söka efter poster