Lägga till och visa data > Ange data i poster > Sätta in aktuellt datum eller andra variabler i ett fält
 

Sätta in aktuellt datum eller andra variabler i ett fält

Du kan sätta in aktuellt datum, klockslag eller användarnamn i ett fält.

När du har satt in något av dessa värden i ett fält ändras inte värdet om du inte ändrar det. Om du vill visa ett värde som uppdateras placerar du en symbol för datum, klockslag eller användarnamn i layouten. Mer information finns i Sätta in datum, sidnummer eller andra variabler i en layout.

Så här sätter du in aktuellt datum, klockslag eller användarnamn i ett fält:

1. Klicka i fältet i bearbetningsläget.

2. Välj något av följande på menyn Sätt in:

Datum om du vill sätta in det aktuella datumet i ett datumfält, numeriskt fält, textfält eller tidsstämpelfält.

Klockslag om du vill sätta in det aktuella klockslaget i ett tidsfält, numeriskt fält eller textfält. (Du kan också välja Klockslag om du vill sätta in aktuellt datum och klockslag i ett tidsstämpelfält.)

Användarnamn om du vill sätta in det aktuella användarnamnet som har angetts i inställningarna. (Information om hur du ändrar användarnamnet finns i Ange allmänna inställningar.)

Kommentarer 

FileMaker Pro Advanced kan automatiskt fylla i värden som datum och klockslag i fält när en post skapas eller uppdateras. Mer information finns i Definiera automatisk inmatning av data. Om du behöver hålla reda på vem som skapar och uppdaterar poster i en fil som är skyddad med konton är det säkrare och mer tillförlitligt att automatiskt fylla i kontonamnet, eftersom alla användare lätt kan ändra användarnamn i inställningarna.

Dagens datum och tid kommer från operativsystemet som kör FileMaker Pro Advanced.

Relaterade avsnitt 

Ange datumform