Lägga till och visa data
 

Lägga till och visa data

Du kan visa och arbeta med data på många olika sätt i en FileMaker Pro Advanced-databas:

visa poster i en databas

lägga till, duplicera och radera poster

lägga till och redigera data i fält

arbeta med text i fält

arbeta med ljud- och videofiler i fält

Arbeta med poster i bearbetningsläge

När du har skapat en databasfil och har definierat tabeller och fält kan du börja mata in data. Varje uppsättning fält kallas en post.

Exempel på poster, fältdata och ledtexter

Du arbetar med informationen i dina poster i bearbetningsläget. Du kan visa, lägga till, ändra, utesluta eller radera poster i en databas. Ändringar som du gör i filen sparas medan du arbetar. Om du har lagt till information i en post men inte har sparat den ännu, kan du också återställa posten till dess förra sparade tillstånd.

En databas kan innehålla flera layouter som visar informationen på olika sätt. Om databasen innehåller flera layouter kan du välja en annan på snabbmenyn Layout.

Relaterade avsnitt 

Verkställa information i poster

Återställa data i poster

Arbeta med data i Tabellvisning

Om lägen i FileMaker Pro Advanced

Växla mellan layouter