Använda avancerade verktyg > Ställa in filer för utvecklarlösningar > Spara lösningsinställningar
 

Spara lösningsinställningar

Obs!  Funktionen är tillgänglig när den allmänna inställningen Använd avancerade verktyg väljs. Mer information finns i Använda avancerade verktyg.

När du skapar en anpassad filuppsättning i FileMaker Pro Advanced kan du spara de inställningar du anger i dialogrutan Developer-verktyg och återanvända dem. Inställningarna innehåller en lista med filer som ska ändras.

Så här sparar du en inställningsfil:

1. Stäng alla databasfiler du ska anpassa.

2. Välj Verktyg-menyn > Developer-verktyg.

3. Klicka på Lägg till för att hitta filerna som du vill anpassa.

4. Om du lägger till flera filer dubbelklickar du på en fil i listan för att ange den primära filen.

5. Välj Developer-verktyg-inställningar efter behov. Mer information finns i Ställa in filer för utvecklarlösningar.

6. Vid Ange lösningstillval klickar du på Ange och väljer alternativ efter behov. Mer information finns i Ange alternativ för utvecklarlösningar.

7. Klicka på Spara inställningar.

8. Välj en plats och ett filnamn på inställningsfilen.

9. Klicka på Spara.

Tillägget .sav läggs automatiskt till och bör inte ändras.

Relaterade avsnitt 

Binda filer till en runtime-lösning

Ta bort admin-åtkomst till databaser

Om att skapa runtime-lösningar

Visa databaser i kioskläge