Jämförelseoperatorer

Jämförelseoperatorer jämför två värden och ger resultatet Sant eller Falskt. (Sådana uttryck kallas ibland logiska uttryck.) Matematiskt sett motsvarar resultatet Sant siffran 1 och Falskt siffran 0.

Symbol

Namn

Definition

=

Lika med

Sant om värdena är lika

Inte lika med

Sant om värdena inte är lika

>

Större än

Sant om värdet till vänster är större än värdet till höger

<

Mindre än

Sant om värdet till vänster är mindre än värdet till höger

Större än eller Lika med

Sant om värdet till vänster är större än eller lika med värdet till höger

Mindre än eller Lika med

Sant om värdet till vänster är mindre än eller lika med värdet till höger

Kommentarer 

  • Du kan även använda <> för Inte lika med (≠), >= för Större än eller Lika med (≥) och <= för Mindre än eller Lika med (≤).