Matematiska operatorer

Matematiska operatorer utför aritmetiska beräkningar.

Symbol

Namn

Definition

+

Plus

Adderar två värden

-

Minus

Subtraherar det andra värdet från det första

*

Mångfaldiga

Multiplicerar varje värde

/

Dividera

Dividerar det första värdet med det andra

^

Upphöjt till

Ger det första värdet upphöjt till det andra värdet

()

Företräde

FileMaker Pro utvärderar formler från vänster till höger och utför multiplikation och division före addition och subtraktion. Du kan ändra ordningsföljden med hjälp av parenteser: FileMaker Pro utvärderar uttryck mellan parenteserna först. Mer information finns i Använda operatorer i formler.