Reageren op overdrachtaanvragen

Opmerking  De volgende informatie is bedoeld voor teambeheerders.

Als de opties voor accountoverdracht op de pagina Instellingen zijn ingeschakeld, ontvangt u een melding wanneer een gebruiker de overdracht van of naar uw team aanvraagt.

 1. Wanneer gebruikers de overdracht van of naar uw team aanvragen, vragen ze u om de team-ID. U ziet de team-ID op de Abonnementenpagina.
 2. Als de gebruiker de aanvraag heeft ingediend, ontvangt u een melding. Klik op Toestaan of Weigeren.
 3. De gebruiker ontvangt een melding met uw antwoord.

Aandachtspunten voor accountoverdracht

Claris ID-accounts kunnen niet worden verwijderd uit het team waardoor ze worden beheerd, maar ze kunnen wel worden gedeactiveerd. Hierdoor wordt de account in het Claris ID-verificatiesysteem echter ook gedeactiveerd, waardoor de account van de gebruiker voor geen enkel team meer beschikbaar is. (Raadpleeg Informatie over gebruikerstypen.)

Dit kan problemen veroorzaken voor gebruikers die van of naar een team worden overgebracht. Een voorbeeld: TeamA, een adviesbureau, beheert gelicentieerde gebruiker Gebruiker1. Als u Gebruiker1 een adviseur in TeamB (een klantenfirma) maakt, wordt de account van Gebruiker1 door TeamA gedeactiveerd zodat TeamB deze account kan beheren. Maar wanneer TeamB Gebruiker1 uitnodigt om lid te worden van het team, is de account niet beschikbaar.

Als u problemen met de overdracht van accounts wilt voorkomen, doet u het volgende.

 • Gebruiker1 start een overdracht uit TeamA naar TeamB.
  1. Gebruiker1 vraagt om uit TeamA te worden overgebracht door op Overdracht uit huidige team te klikken op hun profielpagina. Ze worden beheerd door Claris International Inc. en behouden hun huidige Claris ID-gebruikersnaam (bijvoorbeeld Gebruiker1@TeamA.com).
  2. Gebruiker1 vraagt om te worden overgebracht naar TeamB door op hun profielpagina op Overdracht naar een ander team te klikken. TeamB geeft de gebruiker de team-ID om de aanvraag te voltooien. De account van Gebruiker1 wordt nu beheerd door TeamB.
 • TeamA deactiveert de account van Gebruiker1. TeamB nodigt de gebruiker vervolgens uit om zich aan te melden voor een nieuwe account met behulp van een nieuwe Claris ID-gebruikersnaam (bijvoorbeeld Gebruiker1@TeamB.com).

Opmerkingen 

 • Als de instellingen voor accountoverdracht zijn uitgeschakeld, kunnen gebruikers van of naar het team worden overgebracht zonder goedkeuring van een teambeheerder.
 • Als een gebruiker uit een team wordt overgebracht maar niet naar een ander team wordt overgebracht, wordt deze beheerd door Claris International Inc.