Instellingen wijzigen

Opmerking  De volgende informatie is bedoeld voor FileMaker Cloud- en Claris Connect-teambeheerders.

Op de pagina Instellingen kunt u:

  • de naam van het team wijzigen
  • toestaan of voorkomen dat gebruikers hun Claris ID-gebruikersnaam kunnen wijzigen of het land dat aan hun account is gekoppeld
  • al dan niet vereisen dat overdrachtaanvragen van of naar het huidige team worden goedgekeurd
  • een externe identiteitsprovider configureren voor het verifiëren van Claris ID-accounts (raadpleeg Een externe identiteitsprovider gebruiken om Claris ID-accounts te verifiëren)
  • FileMaker Cloud: het downloaden van FileMaker-software vanaf de Abonnementenpagina toestaan of voorkomen (alleen van toepassing op het huidige team)
  • FileMaker Cloud: alleen bestanden weergeven die in FileMaker WebDirect kunnen worden geopend op de startpagina van elke gebruiker (alleen van toepassing op het huidige team)