Werken met de pagina Gebruikers

Opmerking  De volgende informatie is bedoeld voor teambeheerders.

Op de pagina Gebruikers kunt u:

  • de status van uw teamleden bekijken
  • nieuwe gebruikers voor het team uitnodigen
  • teambeheerders toevoegen of verwijderen
  • accounts van beheerde gebruikers activeren of deactiveren
  • externe gebruikers uit het team verwijderen
  • FileMaker Cloud: gelicentieerde gebruikers toevoegen of verwijderen