Gebruikers voor een team uitnodigen

Opmerking  De volgende informatie is bedoeld voor teambeheerders.

 1. Op de pagina Gebruikers klikt u op Nieuwe gebruiker uitnodigen.
 2. In het dialoogvenster dat wordt weergegeven, voert u de Claris ID-gebruikersnaam van de gebruiker in.
 3. (optioneel) FileMaker Cloud: Als u de gebruiker als een gelicentieerde gebruiker wilt toevoegen, selecteert u Toevoegen als gelicentieerde gebruiker.
 4. U ziet het aantal licenties dat beschikbaar is in het dialoogvenster en op de pagina Gebruikers.

  Een gebruiker die niet over een teamlicentie beschikt, is een niet-gelicentieerde gebruiker in uw team. Deze gebruiker heeft slechts beperkte toegang tot de bronnen van het team. Ze kunnen bijvoorbeeld geen apps op maat openen en bijwerken.

 5. (optioneel) Als u de gebruiker een teambeheerder wilt maken, selecteert u Toevoegen als teambeheerder.
 6. Als u zeker wilt weten dat het team altijd wordt beheerd, is het aanbevolen dat elk team over minimaal twee teambeheerders beschikken.

  FileMaker Cloud: Een teambeheerder hoeft geen gelicentieerde gebruiker te zijn. Als een FileMaker Cloud-teambeheerder bijvoorbeeld de host of het abonnement van het team gaat beheren, maar geen apps op maat hoeft te openen of bij te werken, kan deze een niet-gelicentieerde gebruiker zijn.

 7. Klik op Verzenden.

De gebruiker wordt toegevoegd aan de lijst Alle gebruikers, waarbij Uitnodiging in behandeling naast hun naam wordt weergegeven. De gebruiker ontvangt vervolgens een melding en moet dan de uitnodiging accepteren of weigeren. Wanneer ze de uitnodiging accepteren, wordt hun informatie op de pagina Gebruikers gewijzigd.

Opmerkingen 

 • Als u een uitnodiging opnieuw wilt verzenden, klikt u op menu Opties voor de gebruiker en kiest u vervolgens voor Uitnodiging opnieuw verzenden.
 • Als u een uitnodiging die u hebt verzonden, wilt intrekken, klikt u op menu Opties voor de gebruiker en kiest u vervolgens voor Uitnodiging intrekken.