De startpagina gebruiken

Nadat u zich hebt aangemeld bij Claris Customer Console, ziet u de startpagina. Welke inhoud op uw startpagina wordt weergegeven, hangt af van de vraag of u een gelicentieerde gebruiker of een teambeheerder bent.

FileMaker Cloud

Claris Connect

FileMaker Server

Teambeheerders (zowel gelicentieerde gebruikers als niet-gelicentieerde gebruikers) zien FileMaker-apps op maat, de naam en status van de host en koppelingen om een team te beheren, informatie over apps op maat te lezen en FileMaker-software te downloaden (raadpleeg FileMaker-software downloaden (FileMaker Cloud)).

Teambeheerders zien koppelingen om teams, accountinstellingen en hun Claris Connect-abonnement te beheren.

Teambeheerders zien hun teamnaam en koppelingen om hun FileMaker Server-contract te beheren en om FileMaker-software te downloaden. (Raadpleeg Abonnementen beheren (FileMaker Server).)

Gelicentieerde gebruikers zien de apps op maat die voor hen beschikbaar zijn en koppelingen voor het downloaden van FileMaker-software en meer informatie over apps op maat.

Gebruikers die geen teambeheerder zijn, zien hun teamnaam en de koppeling Aan de Slag voor Claris Connect. (Teambeheerders kunnen deze koppeling ook zien.)

Gebruikers die geen teambeheerder zijn, zien hun teamnaam en koppeling om FileMaker-software te downloaden.

Niet-gelicentieerde gebruikers zien een koppeling voor meer informatie over apps op maat.

Opmerkingen 

  • De teamnaam en het product (FileMaker Cloud, Claris Connect of FileMaker Server) worden bovenaan de startpagina weergegeven. Als u met een ander team of product wilt werken, klikt u op het pijltje omlaag naast de teamnaam.