Skapa och hantera layouter och rapporter > Arbeta med fält i en layout > Lägga till och ändra fältetiketter
 

Lägga till och ändra fältetiketter

När du placerar ett fält på en layout kan du inkludera en etikett för att identifiera eller beskriva fältet. Etiketten kan vara fältnamnet, annan text (t.ex. anvisningar) eller resultatet av en beräkning. Etiketter kan visas på olika platser utanför fältet eller som platshållartext inuti fältet. Platshållartext är användbart när det finns begränsat med utrymme, t.ex. på en layout som utformats för touch-enheter.

När du har lagt till en etikett kan du formatera den med hjälp av format eller formateringslisten.

Lägga till en etikett

I Layoutläge:

 

För att

Gör så här

Lägga till en etikett när du placerar ett fält på en layout med hjälp av fliken Fält

I området Alternativ för Dra i fliken Fält väljer du ett alternativ för Etiketter. Mer information finns i Definiera och ändra fält i fliken Fält.

Använda fältnamnet som etikett för ett fält som redan finns på layouten

Dubbelklicka på fältet i layouten och klicka på Skapa etikett i dialogrutan Fält. Mer information finns i Placera och radera fält i en layout.

Skriva en etikett för ett fält som redan finns på layouten

Klicka på Textverktyget Knapp för ikon till vänster, text till höger i statusverktygsfältet, klicka där du vill att etiketten ska visas och skriv sedan texten. Mer information finns i Lägga till text i en layout.

Ändra eller radera en etikett

Markera den etikett du vill ändra. Gör sedan följande:

 

För att

Gör så här

Redigera en etikett

Markera etiketten och skriv sedan en ny etikett. Mer information finns i Lägga till text i en layout.

Ändra etikettens format eller utseende

Använd formateringslisten eller Granskaren. Mer information finns i Utforma text.

Radera etiketten

Tryck på Backspace eller Delete.

Tips  Om du vill använda verktyg för att placera etiketter på layouten läser du Använda verktyg för att placera objekt exakt.

Lägga till eller ändra platshållartext i ett fält

Platshållartext visas i ett fält i bearbetningsläget (och eventuellt i sökläget) tills du börjar skriva i fältet. Du kan även lägga till platshållartext i containerfält och fält som formaterats som redigeringsrutor, nedrullningsbara listor, nedrullningsbara kalendrar eller snabbmenyer.

I Layoutläge:

 

För att lägga till platshållartext

Gör så här

När du placerar ett fält på en layout med hjälp av fliken Fält

I området Alternativ för Dra i fliken Fält, klickar du på Position för Etiketter. Mer information finns i Definiera och ändra fält.

Som standard är platshållartexten samma som fältnamnet.

För ett fält som redan finns på en layout

Se "Så här anger eller ändrar du platshållartext" nedan.

Så här anger eller ändrar du platshållartext:

1. Markera fältet (inte etiketten) på layouten i layoutläge.

2. Klicka på Verktyget Fält/kontroll i statusverktygsfältet och sedan på fliken Data Knappen Endast bild i Granskaren.

3. I området Fält, för Platshållartext (när fältet är tomt):

 

För att

Gör så här

Visa resultatet av en beräkning i fältet

Klicka på Verktyget Fält/kontroll och ange en beräkning som ska visa platshållartexten.

Visa platshållartext i sökläget

Välj Visa platshållare i sökläge.

Lägg till eller redigera platshållartext

Markera texten och gör dina ändringar.

Radera platshållartexten

Markera texten och tryck sedan på backstegs- eller Delete-tangenten.

4. Tryck på Retur eller tabbtangenten eller klicka utanför Granskaren för att ändringarna ska gälla.

Kommentarer 

Om du lägger till en fältetikett när du placerar ett fält och sedan byter namn på fältet så ändras oftast etiketten till det nya fältnamnet i alla layouter som innehåller etiketten.

Platshållartext visas inte i tabellvy eller när du visar poster i granskningsläget.

Platshållartext skrivs inte ut i granskningsläget eller när du sparar poster som PDF-fil. Du kan dock skriva ut platshållartext när du skriver ut eller sparar tomma poster som PDF-fil. Se Skriva ut poster och Spara och skicka poster som en PDF-fil.

Om du vill visa en etikett i layoutläget som identifierar fält som har platshållartext Navigeringskontroller i layoutläge, väljer du menyn Visa > Visa > Platshållartext.