Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge > Konfigurera ett fält så att det fylls i automatiskt under datainmatning
 

Konfigurera ett fält så att det fylls i automatiskt under datainmatning

Du kan ange att ett fält ska använda funktionen för automatisk ifyllnad för att göra det enklare för användarna att snabbt ange värden i Bearbetningsläget eller Sökläget. Användarna får förslag baserat på vad de har skrivit tidigare i fältet eller baserat på värden i en värdelista.

Du kan endast använda automatisk ifyllnad i textfält som visas som:

redigeringsrutor

nedrullningsbara listor

nedrullningsbara kalendrar

Obs!  Information om hur du konfigurerar ett fält så att det automatiskt matar in information när en post skapas eller ändras finns i Definiera automatisk inmatning av data.

Så här konfigurerar du ett fält så att det fylls i automatiskt under datainmatning:

1. Markera fältet i layoutläget.

2. I Granskare klickar du på fliken Data Kontroll för alternativa radkanter.

3. I fältområdet, vid Styr formatmall, väljer du Redigeringsruta, Nedrullningsbar lista eller Nedrullningsbar kalender.

 

Vid ...

Markera

Redigeringsruta eller Nedrullningsbar kalender

Automatisk ifyllnad med befintliga värden

Förslagen baseras på fältets index, så indexering måste vara aktiverat. Mer information finns i Definiera tillval för fältindex.

Nedrullningsbar lista

Automatisk ifyllnad med värdelista

Förslagen baseras på den angivna värdelistan. Om du inte vill att förslagen ska visas i en lista väljer du Inkludera pil för att visa och dölja lista.

Kommentarer 

Automatisk ifyllnad stöds inte för nedrullningsbara listor när den använda värdelistan konfigureras för att använda och visa värden från andra fältet, Visa endast värden från det andra fältet eller Sortera efter andra fältet. Mer information finns i Definiera värdelistor.

Relaterade avsnitt 

Konfigurera ett fält så att det visas som en meny, en grupp av kryssrutor eller någon annan kontroll

Konfigurera ett fält så att det visas som en nedrullningsbar kalender