Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Kopiera, duplicera och radera objekt
 

Kopiera, duplicera och radera objekt

1. I layoutläget markerar du objektet.

2. Gör något av följande:

 

För att

Gör så här

Kopiera (eller klippa ut) ett objekt och sedan klistra in det i samma layout, en annan layout eller en annan databasfil

Välj Redigera-menyn > Kopiera (eller Klipp ut). Klicka med pilpekaren där du vill centrera objektet. Välj sedan Redigera > Klistra in layoutobjekt (Windows) eller Redigera > Klistra in (macOS).

Alternativt trycker du på Alt och drar sedan pekaren till en ny plats och släpper musen.

Duplicera ett objekt

Välj Redigera-menyn > Duplicera.

Du kan även trycka på Ctrl (Windows) eller Alt (macOS) medan du drar.

Obs!  Objekt som dupliceras på det här sättet kan "fästas vid" stödraster, stödlinjer och dynamiska guider (mer information finns i Använda linjaler och stödraster och Använda stödlinjer och dynamiska guider).

Radera ett objekt utan att ersätta innehållet i Urklipp

Välj Redigera-menyn > Radera.

Du kan också trycka på Backspace eller Delete.

Kommentarer 

Om du kopierar ett objekt från en layout och klistrar in det i en layout med ett annat tema, behåller objektet attributen från originallayouten. Du kan välja Redigera > Återställ ändringar i format om du vill ta bort de attributen och använda det nya temats standardattribut. Du kan även kopiera och klistra in objektattribut med hjälp av Granskare. Mer information finns i Kopiera formateringsattribut i layouter.

Låsta objekt kan kopieras och dupliceras men inte klippas ut eller raderas.

Använd kommandot Duplicera om du vill skapa en serie av jämnt fördelade objekt. Direkt efter att du valt Redigera-menyn > Duplicera, drar du det nya objektet till den plats där du vill ha det (utan att avmarkera det). Välj Duplicera igen så att den nya kopian visas på en plats som befinner sig i förhållande till den första kopian som den första kopian till det ursprungliga objektet.

Relaterade avsnitt 

Lägga till och visa data