Ny Layout/rapport (guiden Ny layout/rapport)

I den här panelen i guiden Ny layout/rapport anger du databastabellen som layouten ska använda, ett namn på layouten, vilken typ av layout du vill skapa och standardvyn för layouten.

Obs!  Du kan läsa något av följande hjälpavsnitt innan du skapar layouten: Skapa och hantera layouter och rapporter, Att tänka på när du skapar en rapportlayout och Skriva ut etiketter och kuvert.

1. Vid Visa poster från väljer du den tabell som innehåller de poster som ska visas i den nya layouten.

2. Vid Layoutnamn anger du ett beskrivande namn på layouten.

Layoutnamnet visas automatiskt i menyerna som används för att välja layouter, t.ex. snabbmenyn Layout. (Se Hantera layouter om du vill ändra inställningen.)

3. Välj den typ av layout du vill skapa.

Beroende på vilken typ du väljer kan ytterligare alternativ bli tillgängliga.

 

Välj

För att

Dator

Skapa en layout som ska användas på en bärbar dator eller en stationär datorskärm.

Mobil enhet

Skapa en layout som ska användas på en tryckkänslig inmatningsenhet. Välj sedan iPad, iPhone eller Anpassad enhet.

Om du vill ändra standardorienteringen till stående för layouten klickar du på Hjälp. Om du vill ändra orienteringen till liggande klickar du på Pilknapp.

Om du väljer Anpassad enhet kan du ändra värdet (från 1 till 32 000 punkter) för Bredd, Höjd eller båda två. De anpassade värdena som du anger används för alla anpassade enhetslayouter tills du ändrar värdena. (De anpassade standardvärdena för stående läge är bredd: 800, höjd: 1145; och för liggande läge, bredd: 1280, höjd: 665.)

Skrivare

Ordna data för utskrift på etiketter, kuvert eller i en rapport. Välj därefter Etiketter, Vertikala etiketter, Kuvert eller Rapport.

Mer information om varje layouttyp finns i Om layouttyper.

4. Om du väljer Dator eller Mobil enhet kan du sedan välja den vy som du vill använda för att visa posterna eller välja att skapa en rapport.

Din layout visas bara i vyn du valde. Om du vill visa layouten i alla vyer väljer du inte en vy i denna panel. När du stängt guiden kan du välja ytterligare vyer för layouten med hjälp av dialogrutan Tillval för layout (se Konfigurera tabellvisning för formulär och lista för en layout).

 

Välj

För att

Formulär

Visa poster i Formulärvisning. Poster visas som ett standardformulär. Fält visas som standard på en separat rad och i den ordning du anger. I bearbetningsläget och sökläget visas en post, eller ett formulär, i taget. Formulärvisning är bra för datainmatning eller läsning på skärmen.

Lista

Visa poster i Listvisning. I bearbetningsläget visas alla poster i en lista. Beroende på storleken på layouten kan flera poster visas samtidigt. Listvisning passar bra för att visa eller skriva ut flera poster i rader (en lista).

Tabell

Visa poster i Tabellvisning. Fälten visas i ett rutnät, i den ordningsföljd du anger från vänster till höger. Fältnamnen är kolumnrubrikerna.

Rapport

Visa eller skriva ut data i en rapport. Du kan skapa många varianter av rapportlayouter. Du kan t.ex. skapa en enkel rapport med rader och kolumner av data (tidigare en fördefinierad layouttyp som kallades listvisningslayout), eller en komplex rapport med data grupperade efter angivna värden med delsummor och totalsummor.

5. När du är klar med dina val:

För layouter som ska visas på datorer eller mobila enheter klickar du på Slutför. Layouter i Formulärvisning och Listvisning visas i layoutläget. Layouter i Tabellvisning visas i bearbetningsläget (och dialogrutan Ändra tabellvisning visas om det finns fält som definierats i databasen).

Du kan sedan lägga till eller ändra fält, objekt och andra dekorationer i layouten. Se Definiera och ändra fält, Arbeta med data i Tabellvisning och Rita och lägga till objekt i en layout.

För etiketter, vertikala etiketter, kuvert eller rapporter klickar du på Fortsätt. Nästa panel visas i guiden.

Kommentarer 

När du skapar en rapport kan du skapa ett script som sorterar rapporten längre fram i guiden. Scriptet förenklar visning och utskrift av rapporten. Rapporten måste sorteras ordentligt om statistik ska visas och det är lätt att glömma vilka fält som måste sorteras.

Med Tabellvisning visas data i ett kalkylbladsliknande format som gör att du snabbt kan sortera om fält, lägga till och radera poster samt definiera fält i bearbetningsläge. Du kan till exempel snabbt sortera om eller ändra storlek på kolumner (fält) med en enda musklickning (om de alternativen är valda). Mer information finns i Arbeta med data i Tabellvisning.

Du kan även använda Tabellvisning för att visa statistikdata genom att gruppera data i en eller flera kolumner (fält) och räkna ut delsummor för varje grupp eller totalsummor för tabellen. Statistikresultaten räknas om och uppdateras i realtid när du ändrar datavärden i Tabellvisning. Mer information finns i Skapa dynamiska rapporter i Tabellvisning.

Mergefält och text som placerats i rapportlayouter får samma textformat som den specifika delen. Mer information finns i Skapa och arbeta med format i layouter.

Relaterade avsnitt 

Skapa en layout

Ändra bredd på en layout

Ändra storlek på layoutdelar