Granska och skriva ut information > Skriva ut etiketter och kuvert
 

Skriva ut etiketter och kuvert

Om du vill skriva ut data på adressetiketter skapar du en Etikettlayout eller en layout för vertikala etiketter. Du kan antingen välja mellan flera fördefinierade etikettyper eller ange egna dimensioner för etiketterna.

Om du vill skriva ut data på kuvert skapar du en kuvertlayout.

Etikettlayouter och kuvertlayouter använder merge-fält som utvidgas eller förminskas så att de rymmer informationen och inte tar upp något utrymme om de är tomma.

Så här kontrollerar du skrivarinställningar för etiketter eller kuvert:

Eftersom FileMaker Pro Advanced beaktar information om den valda skrivaren och utskriftstillval vid beräkning av marginaler och andra mått i layouten måste du kontrollera dessa inställningar innan du skapar en etikettlayout eller en kuvertlayout.

1. Välj Arkiv > Utskriftsformat (Windows) eller Skrivarinställningar (macOS).

2. Gör sedan följande:

Välj den skrivare du vill använda.

Etiketter: Om du använder enskilda ark med etiketter och en laser- eller bläckstråleskrivare väljer du storleken på etikettarken (vanligen US Letter i USA och A4 i övriga världen).

Kuvert: Om du matar in kuverten i skrivaren med kortändan först väljer du stående (horisontell) pappersriktning.

Så här skriver du ut data på etiketter eller kuvert:

1. I Layoutläge klickar du på Ny layout/rapport i statusverktygsfältet.

Guiden Ny layout/rapport visas. Tryck på F1 (Windows) eller Kommando-§ om du vill visa den elektroniska hjälpen när du arbetar med guiden (macOS).

2. Vid Visa poster från väljer du den tabell som innehåller de poster som du vill använda för dina etiketter eller kuvert.

3. Vid Layoutnamn anger du ett namn på layouten.

4. Välj Skrivare och välj sedan Etiketter, Vertikala etiketter eller Kuvert. Klicka på Fortsätt.

5. Etiketter: I panelen Ange etikettlayout panel väljer du antingen Använd etikettblankett och väljer en standardetikettyp eller väljer Annan storlek och anger värden för etikettdimensionerna. Klicka på Nästa.

6. Dubbelklicka på de fält som innehåller data som du ska skriva ut, i den ordning du vill att fälten ska visas, i panelen Ange etikettinnehållpanel (etiketter) eller Ange kuvertinnehåll (kuvert).

Om den första raden på etiketterna eller kuverten innehåller fält för förnamn och efternamn anger du ett blanksteg mellan de två merge-fälten i rutan Etikettinnehåll eller Kuvertinnehåll.

Om du vill placera ett fält på en ny rad trycker du på Retur.

Lägg till skiljetecken (t.ex. komma) eller blanksteg där du vill att de ska visas i utskrivna data.

7. Klicka på Slutför.

8. Kuvert: I layoutläget kan du behöva justera layouten beroende på hur du matar in kuvert i din skrivare.

 

Om du manuellt matar in kuvert i en

Gör så här

Centermatad skrivare

Justera sidhuvudet så att det du vill skriva ut matchar kuvertets storlek.

Vänsterkantmatad skrivare

Justera sidhuvudet så att det du vill skriva ut matchar kuvertets storlek. (Bestäm sidhuvudets storlek genom att subtrahera kuverthöjden från 8,5 tum.)

Högerkantmatad skrivare

Radera sidhuvudet och sätt in en sidfot. Justera sidfoten så att det du vill skriva ut matchar kuvertets storlek.

9. Klicka på Avsluta layout.

10. Sätt in etikettarken eller ett kuvert i skrivaren och skriv sedan ut.

Kommentarer 

Du kan inte skriva in eller redigera information med merge-fält. Växla till bearbetningsläget eller använd en annan layout om du vill göra det.

Om du vill skriva ut en post på många etiketter gör du layouten i samma storlek som ditt etikettark. Skapa en etikett. Duplicera fälten så att de kan placeras på rätt plats för att skrivas ut på alla etiketter. Skriv sedan ut etiketterna.

Relaterade avsnitt 

Skapa en layout

Placera merge-fält i en layout

Utforma fält och text för vertikalt skrivformat