Skapa och hantera layouter och rapporter > Skapa en layout > Hantera layouter
 

Hantera layouter

1. Välj Arkiv > Hantera > Layouter.

2. I dialogrutan Hantera layouter:

 

För att

Gör så här

Skapa en ny layout

Klicka på Ny så att guiden Ny layout/rapport visas. Mer information finns i Skapa en layout.

Skapa en layoutmapp

Klicka på pilen bredvid Ny och välj Mapp. I dialogrutan Redigera mapp anger du ett mappnamn. En mapp visas som ett namn på en undermeny på Layout-menyn.

Expandera eller komprimera en mapp

Klicka på knappen expandera/komprimera till vänster om mappnamnet eller tryck på tangenten + eller - (Windows) eller höger- eller vänsterpilen (macOS).

Byta namn eller ändra andra inställningar i en layout

Klicka på Redigera (eller dubbelklicka på en layout) för att visa dialogrutan Tillval för layout. Mer information finns i Redigera layouter.

Duplicera, radera eller byt namn på en layout

Mer information finns i Duplicera, radera eller byta namn på layouter.

Byta namn på en mapp

Dubbelklicka på mappen du vill ändra namn på. I dialogrutan Redigera mapp anger du ett nytt namn.

Duplicera en mapp

Markera mappen och klicka på Duplicera. Mappen och alla dess layouter och undermappar dupliceras.

Flytta en layout in i eller ut från en mapp

Flytta en layout till en mapp genom att expandera mappen (se ovan). Dra layouten under den expanderade mappen. Layouten visas i mappens undermeny på Layout-menyn.

Flytta en layout ut från en mapp genom att dra den ovanför den expanderade mappen. Ett annat alternativ är att dra layouten under det senaste objektet i mappen och till vänster.

Radera en mapp

Markera mappen du vill radera och klicka på Radera. Du kan inte ångra åtgärden när du har raderat en mapp. Mappen och alla dess layouter och undermappar raderas.

Ändra ordningen på en layout eller mapp i listan och låta ändringarna visas på Layout-menyn

Mer information finns i Visa layouter i en annan ordning och utesluta dem från Layout-menyn.

Visa mappar och deras innehåll efter mappnamn

Välj ett mappnamn i listan längst upp till vänster i dialogrutan.

Om du vill visa alla layouter väljer du Visa alla.

Filtrera listan med mappar och layouter efter namn

Skriv hela eller en del av namnet på mappen eller layouten i rutan längst upp till höger i dialogrutan. Listan filtreras medan du skriver. Om du skriver ett namn på en layout visas layouten i listan och om du skriver ett namn på en mapp visas mappen och dess layouter och undermappar.

Avmarkera kryssrutan om du vill visa alla mappar och layouter.

Öppna en layout i ett dokumentfönster

Markera layouten i listan och klicka på Öppna.

Skapa en avgränsningslinje för att gruppera objekt på Layout-menyn.

Mer information finns i Visa layouter i en annan ordning och utesluta dem från Layout-menyn.

Obs!  En etikett på ikonen Verktyget Kryssrutor bredvid namnet på en layout, visar att en layoutscripttrigger har ställts in för layouten.

3. Om du vill lägga till eller utesluta en layout, en mapp eller en avgränsningslinje på Layout-menyn markerar du kryssrutan bredvid objektet i listan och väljer sedan Ta med i layoutmenyer.

När du skapar en layout läggs den automatiskt till i Layoutmenyn.