Skapa och hantera layouter och rapporter > Redigera layouter > Ändra bredd på en layout
 

Ändra bredd på en layout

Du kan öka eller minska bredd på en layout så att fler objekt får plats eller så att tomma utrymmen i layouten försvinner. När du gör en layout bredare ser du enklare layoutens kant utan att ändra storlek på fönstret.

Så ändrar du bredd på en layout:

Dra i den grå linjen på layoutens högra sida.

Kommentarer 

Använd inställningar för automatisk storleksändring om du vill att objekt ska ändra storlek automatiskt. Mer information finns i Ange alternativ för automatisk storleksändring av layoutobjekt.

Du kan placera objekt i det grå området till höger om layouten. På så sätt kan du lagra objekt med en layout, utan att de visas i bearbetningsläget, sökläget eller granskningsläget.

Objekt i det grå området:

kan användas i scriptsteg

visas inte i bearbetningsläget oavsett vilka alternativ för automatisk storleksändring som används

hoppas över i tabbordningen

visas i listor i dialogrutor och i Tabellvisning (fältobjekt)