Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Skapa och arbeta med format i layouter
 

Skapa och arbeta med format i layouter

Ett format är en samling attribut, exempelvis typsnitt, färg, linjeformat och textjustering, som bestämmer utseendet på en layout. Varje tema i FileMaker Pro Advanced innehåller ett standardformat för varje objekt, layoutdel och layoutbakgrund. Vissa teman har fler standardformat för vissa objekt. Det finns till exempel standardformat för punkterna på en glidkontroll och raderna i en portal. Ett tema innehåller också ett standardformat för layoutbakgrunden.

Formaten ger layouter ett konsekvent utseende. De gör också att du slipper ange formateringsattribut på nytt varje gång du skapar ett nytt objekt eller en ny del. När du lägger till objekt och layoutdelar i en layout, används standardtemat som definierats i det aktuella temat för den typen av objekt eller del. När du skapar en ny layout används temats standardformat för layoutbakgrunden.

Du kan ändra standardformat eller utforma nya format och spara dem så att de kan användas i den aktuella layouten. När du redigerar och sparar formateringsattribut för format som används på flera objekt eller layoutdelar, tillämpas ändringarna på samtliga objekt och delar på den aktuella layouten som använder dessa format.

Du kan också skapa nya format med anpassade namn som du sedan kan använda på objekt, layoutdelar eller layoutbakgrunden i den aktuella layouten. Om du vill använda dina anpassade format för andra layouter kan du spara formaten bland andra FileMaker Pro Advanced-teman eller i nya anpassade teman som du själv har skapat.

När du skapar och arbetar med format och teman:

Använd fliken Format Utseende i Granskarenför att visa och använda definierade format.

Använd fliken Utseende Utseende i Granskaren för att skapa och ändra format och teman.

Använd dialogrutan Ändra tema för att använda standardteman och anpassade teman i layouter i en fil.

Använd dialogrutan Hantera teman för att se vilka teman som används i en fil och importera teman från andra filer.

Relaterade avsnitt 

Visa och använda format i layouter

Redigera eller skapa format i layouter

Kopiera formateringsattribut i layouter

Exempel på en värdelista som endast innehåller relaterade fältvärden

Prioritering som används för att visa formateringsattribut