Skapa och hantera layouter och rapporter > Skapa en layout
 

Skapa en layout

Guiden Ny layout/rapport hjälper dig att utforma flera olika typer av layouter och rapporter som ska visas på olika typer av enheter (exempelvis skärmen på en bärbar dator eller skärmen på en pekenhet), har olika ändamål (exempelvis bearbeta poster, mata in data eller skriva ut rapporter, skicka etiketter eller kuvert via e-post) och visas i olika vyer (Formulärvy, Tabellvy och Listvy). Mer information om de olika layouttyperna finns i Om layouttyper.

Så här skapar du en layout:

1. I Layoutläge klickar du på Ny layout/rapport i statusverktygsfältet.

Annars kan du välja Arkiv > Hantera > Layouter i Bearbetningsläget och sedan klicka på Ny.

Du ser guiden Ny layout/rapport som hjälper dig att skapa den typ av layout som du vill ha. Under tiden som du gör dina val visas ytterligare tillval. För vissa layouttyper, som etiketter, kuvert och rapporter, visas ytterligare paneler.

Visa ett hjälpavsnitt som förklarar valmöjligheterna i den aktuella panelen genom att trycka på F1 (Windows) eller Kommando-§ (macOS).

2. För layouter som utformats för datorer eller pekenheter kan du lägga till fält i layouten.

Mer information finns i Definiera och ändra fält.

3. Om du tänker skriva ut en rapport i liggande orientering eller på papper med specialstorlek väljer du Arkiv > Utskriftsformat (Windows) eller Arkiv > Skrivarinställningar (macOS), kontrollerar orienteringen och pappersinställningarna och klickar på OK.

I granskningsläget kan du också klicka på Utskriftsformat (Windows) eller Skrivarinställningar (macOS) i statusverktygsfältet.

Om du ändrar inställningarna för utskriftsformat påverkas alla andra layouter i den aktuella filen och du kan därför behöva ändra inställningarna senare för att kunna skriva ut andra layouter på rätt sätt.

Kommentarer 

Vissa layouter i FileMaker Pro Advanced är indelade i layoutdelar. FileMaker Pro Advanced lägger till de delar som behövs i en layout beroende på de tillval du väljer i guiden Ny layout/rapport. Du har full kontroll över layoutdelar när du har avslutat guiden. Mer information finns i Arbeta med layoutdelar.

Varje layout du skapar tilldelas ett layouttema. Mer information finns i Ändra tema i en layout.

Om du använder ett fält från en annan tabell eller databas i layouten (ett relaterat fält) bör du vara insatt i hur relationsdatabaser fungerar. Mer information finns i Arbeta med relaterade tabeller.

Du kan välja att en viss layout ska visas varje gång du öppnar en FileMaker Pro Advanced-fil. Mer information finns i Ange filtillval.

Information om att lägga till fält i en befintlig etikett- eller kuvertlayout finns i Placera merge-fält i en layout.

Du kan duplicera en befintlig layout och anpassa den nya kopian till dina behov. Mer information finns i Duplicera, radera eller byta namn på layouter.

Relaterade avsnitt 

Skriva ut etiketter och kuvert

Att tänka på när du skapar en rapportlayout

Arbeta med fält i en layout