Skapa och hantera layouter och rapporter > Redigera layouter > Konfigurera tabellvisning för formulär och lista för en layout
 

Konfigurera tabellvisning för formulär och lista för en layout

FileMaker Pro Advanced erbjuder tre vyer av varje layout: visa en post, lista och tabell. Genom att byta visningsläge kan du välja hur poster ska visas och skrivas ut.

Så här anger du vilka visningslägen som ska vara tillgängliga i andra lägen:

1. Välj den layout som du vill arbeta med på snabbmenyn Layout i layoutläge.

2. Klicka på Tillval för layout Textverktyget i layoutlisten.

3. Klicka på fliken Visningslägen i dialogrutan Tillval för layout och markera sedan ett eller flera visningslägen.

 

När du markerar...

Det här menyalternativet i Visa-menyn aktiveras i bearbetnings- och sökläge

Formulär

Visa en post

Lista

Visa som lista

Tabellvisning

Visa som tabell

4. Klicka på Egenskaper och ange alternativ för tabellvisning och klicka sedan på OK.

 

För att

Gör så här

Ange inställningar för stödraster i tabell

Välj Horisontellt, Vertikalt (eller båda), välj färg på stödrastret och stil på stödrasterlinjerna.

Ange vilka layoutdelar du vill visa

Välj vilka delar du vill visa: övre navigeringsdel, sidhuvud, sidfot eller nedre navigeringsdel.

Inställningarna är bara betydelsefulla om du har definierat delarna för layouten och de gäller bara för Tabellvy.

Ange om kolumnrubriker visas och hur de fungerar

Markera Sätt in kolumnrubriker (fältnamnen visas).

Om du vill göra det möjligt för användarna att ändra kolumnbredden genom att dra kolumnramen i bearbetningsläget eller sökläget markerar du även Kolumner som kan storleksändras.

Om du vill göra det möjligt för användarna att ändra ordningen för en eller flera kolumner genom att dra dem i bearbetningsläget eller sökläget markerar du även Omflyttningsbara kolumner.

Ange en egen radhöjd (alla rader får samma höjd)

Markera Använd värden i listan och välj sedan en måttenhet och ange ett värde.

När detta tillval är avmarkerat justeras radhöjden så att den rymmer den största typsnittsstorleken som har definierats för något av fälten i layouten.

5. Som Standardvisningsläge väljer du det visningsläge som ska visas första gången en layout öppnas.

Kommentarer 

Om Sätt in kolumnrubriker är markerat kan användarna högerklicka i kolumnrubriken i bearbetningsläget och välja respektive kommando för att definiera fält, dölja eller radera fält, skapa en dynamisk rapport eller återställa tabellvisningsläget. Mer information finns i Arbeta med data i Tabellvisning.

Om Sätt in kolumnrubriker är markerat kan användarna ändra kolumnernas storlek genom att högerklicka på kolumnrubriken och välja Tabellvisning > Ange kolumnbredd. Det här kommandot på snabbmenyn är tillgängligt även om Kolumner som kan storleksändras är avmarkerat i dialogrutan Tabellvisningsegenskaper.

FileMaker Pro Advanced använder flikordningen för att bestämma kolumnernas standardordning i Tabellvyn. Du kan ändra ordningen mellan kolumnerna om Omflyttningsbara kolumner är markerat i dialogrutan Tabellvisningsegenskaper. Mer information om hur du ändrar ordning på kolumner finns i Visa poster som ett formulär, en lista eller en tabell.

Som standard visas den aktuella (eller aktiva) posten i Listvy med en annan fyllning än de andra posterna i nya layouter. Om du vill visa den aktuella posten med en enfärgad vertikal list på vänster sida om posten väljer du menyn Layouter > Tillval för layout. På fliken Allmänt i dialogrutan Tillval för layout väljer du Visa aktuell postindikator i listvyn. Information om hur du visar den aktuella posten utan en annan fyllning finns i Ändra en layoutdel.