Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Programarkitektur )
 

Get ( Programarkitektur )

Returnerar aktuell programarkitektur.

Format 

Get ( Programarkitektur )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

Text

Kommer från 

FileMaker Pro 14.0

Beskrivning 

Returnerar följande:

i386 för 32-bitarsversionen av FileMaker Pro Advanced

x86_64 för 64-bitarsversionen av FileMaker Pro Advanced, FileMaker Server, FileMaker Cloud, FileMaker WebDirect, FileMaker Data API och Anpassad webbpublicering

arm7 för FileMaker Go som körs på en ARMv7-baserad enhet

arm7s för FileMaker Go som körs på en ARMv7s-baserad enhet

arm64 för FileMaker Go som körs på en ARM-baserad 64-bitarsenhet

Exempel 1 

Upptäcker programmets arkitektur och installerar sedan lämplig version av ett plugin-program.

If [Get ( Programarkitektur ) = "i386"]
Installera Plug-In [Plugins::32bit]
Else If [Get ( Programarkitektur ) = "x86_64"]
Installera Plug-In [Plugins::64bit]
End If

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler