Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( InstalleradeFMPlugin )
 

Get ( InstalleradeFMPlugin )

Returnerar installerade plugin-programs namn, versionsnummer och aktiveringsstatus.

Format 

Get ( InstalleradeFMPlugin )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 12.0

Beskrivning 

Den här funktionen är användbar när du vill kontrollera om ett installerat plugin-program är nyare eller äldre än det plugin-program som krävs för en fil. Versionsnumret returneras om det är tillgängligt.

Om flera plugin-program är installerade returnerar Get ( InstalleradeFMPlugin ) värden för respektive plugin-program på olika rader som är avgränsade med returtecken.

Get ( InstalleradeFMPlugin ) returnerar information om plugin-versioner enbart om plugin-utvecklarna har angett versionsinformation i resursfilen (Windows) eller info.plist-filen (macOS) .

macOS: Plugin-program lagras komprimerade.

Aktiveringsstatusen returneras på följande sätt:

Enabled – Plugin-programmet är aktiverat i inställningarna i FileMaker Pro Advanced och kan läsas in.

Disabled – Plugin-programmet är inaktiverat i inställningarna i FileMaker Pro Advanced och kan inte läsas in.

Ignored – Plugin-programmet kunde inte läsas in. Det kan bero på att programmen inte är kompatibla.

Exempel 1 

När:

MinPlugin1 är installerad och aktiverad på fliken Plugin-program i dialogrutan Inställningar.

MinPlugin2 är installerad och inaktiverad på fliken Plugin-program i dialogrutan Inställningar.

MinPlugin3 inte kunde läsas in.

Returnerar Get ( InstalleradeFMPlugin ) följande:

MinPlugin1;1.0;Enabled

MinPlugin2;1.1;Disabled

MinPlugin3; ;Ignored

Relaterade avsnitt 

Installera Plug-in

Ange inställningar för plugin-program

Exempel på uppdatering av plugin-program

Exempel på uppdatering av plugin-program

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler