Referens > Ange inställningar > Ange inställningar för plugin-program
 

Ange inställningar för plugin-program

Du kan använda inställningar för plugin-program om du vill aktivera och konfigurera plugin-program.

Obs!  Om du är programvaruutvecklare kan du skriva egna plugin-program. För det krävs kunskaper i C- eller C++-programmering. Mer information finns i Arbeta med plugin-program.

1. Windows: Välj Redigera-menyn > Inställningar.

macOS: Välj FileMaker Pro Advanced > Inställningar.

2. Klicka på fliken Plugin-program i dialogrutan Inställningar.

De plugin-program som är installerade visas i listan Aktiverade plugin-program. Aktiverade plugin-program har en bock intill sig.

 

För att

Gör så här

Se beskrivningen för ett plugin-program

Klicka på plugin-programmets namn.

Aktivera eller inaktivera ett plugin-program

Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid plugin-programmets namn.

Konfigurera det valda plugin-programmet

Klicka på Konfigurera. Mer information om att konfigurera plugin-program finns i dokumentationen som följer med plugin-programmet.

Tillåt att lösningar automatiskt installerar och uppdaterar plugin-program

Markera Tillåt lösningar att installera filer

Öppna mappen där plugin-program har installerats

Klicka på Visa plugin-mapp. För versionen av programmet som körs öppnas mappen Tillägg för den aktuella användaren.

Om du vill öppna alla Tillägg-mappar där plugin-program kan vara installerade trycker du på Skift samtidigt som du klickar på Visa plugin-mapp.