Referens > Funktioner > Logiska funktioner > If
 

If

Returnerar resultat1 om testet är sant och returnerar resultat2 om testet är falskt.

Format 

If (villkor ; resultat1 {; resultat2})

Parametrar 

villkor – valfritt numeriskt värde eller logiskt uttryck.

resultat1 – uttryck eller fältnamn.

resultat2 – uttryck eller fältnamn.

Parametrar inom klamrar {} är valfria.

Returnerad datatyp 

Text, numeriskt, datum, tid, tidsstämpel, container

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Om villkor är sant (ett numeriskt resultat som inte är noll) returnerar FileMaker Pro Advanced resultat1. Om villkor är falskt (0) returneras resultat2. Om villkor är Falskt och inget resultat2 tillhandahålls så returnerar If ett tomt resultat. Villkor måste vara ett uttryck som returnerar antingen ett numeriskt resultat eller ett logiskt resultat (sant/falskt).

Kommentarer 

Om det finns mer än två möjliga resultat bör du överväga att använda funktionen Case.

Om villkor refererar till ett fält som ännu inte innehåller ett värde returnerar If som standard ett tomt resultat. Du kan åsidosätta detta genom att avmarkera kryssrutan Beräkna inte om alla fält i formeln är tomma.

Exempel 1 

If (Land = "USA" ; "Amerikansk teknisk support" ; "Internationell teknisk support") returnerar Internationell teknisk support om fältet Land innehåller Frankrike eller Japan. Returnerar Amerikansk teknisk support om fältet Land innehåller USA.

Exempel 2 

If (Stat ="CA" ; Delsumma * CAmoms ; 0) returnerar momsen om köparen bor i Kalifornien, annars returneras 0.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler