Skapa en anpassad app > Arbeta med formler och funktioner > Använda operatorer i formler
 

Använda operatorer i formler

En operator är en symbol eller en instruktion som bearbetar uttryck i en formel. Plusoperatorn (+) instruerar t.ex. FileMaker Pro Advanced att addera ett uttryck till ett annat. Det finns fyra typer av operatorer:

Matematiska operatorer

Jämförelseoperatorer

Logiska operatorer

Textoperatorer

Obs!  Mer information om hur du använder variabler i formler finns i Använda variabler.

Utvärderingens ordningsföljd

Operatorerna utvärderas i följande ordning.

1. /* */, //

2. " ", \, ¶, ${ }

3. (, )

4. NOT

5. ^

6. *, /

7. +, -

8. &

9. =, , >, <, ,

10. AND

11. OR, XOR

Relaterade avsnitt 

Om formler