Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( SenasteExternaFelDetalj )
 

Get ( SenasteExternaFelDetalj )

Returnerar text om fel som är externa för FileMaker och som returneras av Get ( SenasteFel ).

Format 

Get ( SenasteExternaFelDetalj )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

För scriptstegen ODBC-imports och Utför SQL returneras ett detaljerat ODBC textfelmeddelande.

Om man arbetar med ODBC-datakällor i relationsdiagrammet returneras den läsbara felsträngen som genereras av ODBC-enheten.

För åtgärder som försöker ansluta till en värd i säkert läge returneras ett felmeddelande för SSL-certifikat.

För externa scriptsteg returneras ett felmeddelande om det specificeras av plugin-programmet.

För åtgärder som använder cURL-alternativ returneras ett meddelande från cURL-biblioteket eller en svarskod från servern. Mer information finns i cURL-alternativ som stöds.

För åtgärder som försöker låsa poster som redan används returneras namnet och kontot för användaren som redigerar posten.

Exempel 1 

Vid ODBC-importer och Utför SQL-scriptsteg returneras [DataDirect][Macintosh ODBC Driver Manager] Data-källnamn kan inte hittas och ingen standardenhet anges (-1) om namnet på en datakälla inte påträffades och enheten inte har angetts.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler

Redigera ODBC-datakällor