Referens > Funktioner > Logiska funktioner > EvaluationError
 

EvaluationError

Returnerar en eventuell felkod från ett uttryck.

Format 

EvaluationError (uttryck)

Parametrar 

uttryck – ett beräkningsuttryck.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Det finns två typer av fel: syntax och runtime. Ett syntaxfel tyder på en ogiltig beräkning. Ett runtimefel, t.ex. Fältet saknas eller Posten saknas, inträffar när beräkningen som körs är giltig men inte kan utföras korrekt. En lista över felkoder och felmeddelanden finns i FileMaker-felkoder.

Kommentarer 

Funktionen EvaluationError måste omge funktionen funktionen Evaluate för att kunna returnera syntaxfel.

Exempel 1 

EvaluationError( GetField ( "total" ) + 1 ) returnerar 102 (Fält saknas) när fälttotalen har raderats eller döpts om.

Exempel 2 

EvaluationError( Evaluate ( beräkningsfält ) ) returnerar 1207 (Udda parentes) när beräkningsfält innehåller abs(-1 utan avslutande parentes.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler