Skapa en anpassad app > Arbeta med formler och funktioner
 

Arbeta med formler och funktioner

En formel beräknar ett enda värde med utgångspunkt i konstanter (t.ex. 1,07 eller "hej"), operatorer (t.ex. "+" eller ">") och fältreferenser (t.ex. Delsumma eller FakturaTotal) som du anger. Om momsen t.ex. är 25 % och du har ett fält som heter Delsumma, kan du skapa ett fält som heter FakturaTotal som får sitt värde genom formeln Delsumma * 1,25.

Särskilt vanliga och populära formler har egna namn i FileMaker Pro Advanced och en definition av exakt hur du ska använda dem. En namngiven och fördefinierad formel kallas en funktion. Om du t.ex. vill ta reda på medelvärdet av några provresultat kan du skriva en egen formel som lägger ihop provresultaten och delar summan med det totala antalet prov. Det är emellertid enklare att använda funktionen Average och följa reglerna som definierar hur den ska användas.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)